Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ilkay Tuzcu
Tığlı

Ilkay Tuzcu
Tığlı

Öğretim Görevlisi

Doktora

Galatasaray Üniversitesi, Medya ve İletişim Çalışmaları

Yüksek Lisans

İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Tasarımı

Lisans

Gazi Üniversitesi, İngilizce ÖğretmenliğiAraştırma Alanları

Kültürel çalışmalar, Yeni medya ve dijital kültür, Neo-altkültürler, Ağ toplumu, Sınıf ve kimlik


Biyografi

İlkay Tuzcu Tığlı, Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2006 yılında Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde; yüksek lisansını 2012 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı alanında ve doktorasını 2019 yılında Galatasaray Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları alanında tamamlamış; doktora eğitimi Tübitak bursiyeri olarak desteklenmiştir.  İlkay Tuzcu Tığlı, Londra’da uluslararası sınavlar ve portfolyo konusunda, Avrupa Birliği UA bursiyeri olarak Avusturya Salzburg Üniversitesi'nde ve International Laureate Universiteleri'nde yabancı dil eğitimi üzerine çeşitli eğitimler almıştır. 2010-2011 akademik yılında ABD Fulbright bursiyeri olarak gittiği Portland State Üniversitesi’nde yabancı dil öğretim görevlisi olarak çalışmış ve TESOL eğitimini tamamlamıştır. Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce, İstanbul Kültür Üniversitesi, Portland State Universitesi ve Istanbul Bilgi Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde çalışmıştır.