Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İpek Sevda
SÖĞÜT

İpek Sevda
SÖĞÜT

Dr. Öğr. Üyesi (ÜAK Doçent)
Roma Hukuku


Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Roma Hukuku, Tıp Hukuku, Biyo-Tıp Hukuku, Biyoetik, Çevre, İklim ve Ekoloji Hukuku, Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Toplumsal Cinsiyet Felsefesi ve Sosyolojisi


Biyografi

Doç. Dr. İpek Sevda SÖĞÜT, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1996 yılında başladığı lisans eğitimini 2000 yılında tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında başladığı Yüksek Lisansını “Roma Hukukunda Tahkim” adlı tez çalışmasını başarı ile sunarak tamamlamıştır. Ardından yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora yapmaya hak kazanmış, “Roma Hukukunda Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Vasıtalar” adlı doktora tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış; 2013 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law/ Hamburg ve Max Planck Institute for European Legal History/Frankfurt’ta misafir araştırmacı ve doktora sonrası araştırma bursiyeri olarak bulunmuş, “Roma Hukukunda Exceptio Doli Generalis (Genel Hile Def’i)” konulu doçentlik çalışmasını tamamlayarak 2020 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan Doçent ünvanını almıştır. 2021 yılında ikinci lisans derecesini Felsefe alanında almıştır. Doç.Dr.SÖĞÜT’ün, Roma Hukuku, Tıp Hukuku ve Biyotıp Hukuku alanlarında yayımlanmış ulusal ve uluslarararsı eserleri ve gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası sunumları bulunmaktadır.