Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özlem YENERER
ÇAKMUT

Özlem YENERER
ÇAKMUT

Prof. Dr.
Dekan
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Marmara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Özel Hükümler, Muhakeme Hukuku), Sağlık/Tıp Hukuku, Toplumsal Eşitlik, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, İnfaz Hukuku, Kriminoloji


Biyografi

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1988 yılında başladığı lisans eğitimini 1992 yılında tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı Yüksek Lisansını “Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Konut Dokunulmazlığı” adlı tez çalışmasını başarı ile sunarak tamamlamıştır. Ardından yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmaya hak kazanmış, bu süreçte, tez çalışmaları için Almanya’da Freiburg Üniversitesi (Albert-Ludwig Üniversitesi) ve Köln Üniversitesi’nde bulunmuş, “Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi” adlı doktora tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış; 2003 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. “Soybağının Belirlenmesi ve Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu” konulu doçentlik çalışmasını tamamlayarak 2009 yılında girdiği Doçentlik Kolokyumunu oybirliği ile geçerek başarmış ve Doçent unvanını almıştır. Roche Türkiye’den aldığı destek bursu ile Almanya’da Tıp Hukuku ve İlaç Hukuku ile ilgili çalışmalar yapmıştır. “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültü Suçları” başlıklı Profesörlük çalışması ile 2014 yılında Profesör olan Prof. Çakmut’un, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Tıp/İlaç Hukuku, Toplumsal Eşitlik, Şiddet, Kadın ve Çocuk Ceza Hukuku alanlarında  kitap, makale vb. yayımlanmış eserleri yanında kongre, konferans, panel sunumları vb. pek çok çalışması bulunmaktadır. 2012’den itibaren de Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği kadrosunda bulunan Prof. Çakmut, halen Dekan olarak görevini yürütmektedir.