Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Rabia
Demir Güven

Araştırma Görevlisi
Endüstri Mühendisliği

Yüksek Lisans

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (devam)

Lisans

Okan Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği yandal, 2014Biyografi

Rabia Demir Güven Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2014
yılında onur derecesiyle mezun oldu. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yandal yapmıştır. Lisans
eğitimi sırasında üretim fabrikalarında üretim, planlama, finans ve İK gibi çeşitli departmanlarda staj
yapmıştır. Mezuniyetin ardından özel sektörde çalışmaya başlamış ve Marmara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi ana bilim dalında tezsiz yüksek lisans eğitimini
tamamlamıştır. Şu an İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde tezli yüksek
lisans eğitimine tez döneminde devam etmektedir.