Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Susan
Beth Rottmann

Susan
Beth Rottmann

Dr. Öğretim Üyesi, Kültürel Antropoloji


Doktora

Kültürel Antropoloji, Wisconsin­ Üniversitesi, Madison 2012

Yüksek Lisans

Kültürel Antropoloji, Wisconsin­ Üniversitesi, Madison 2006

Lisans

Karşılaştırmalı Dinler, Cornell Üniversitesi, 2001Araştırma Alanları

Etik Antropolojisi, Gıda Antropolojisi, Aidiyet Antropolojisi, Kalitatif Araştırma Yöntemleri, Göç, Ulusötesilik, Cinsiyet, Etnisite, Film, İnsan Hakları, Din ve Siyaset, Avrupa ve Orta Doğu


Biyografi

Susan Rottmann, Antropoloji Yardımcı Doçenti’dir. Lisans derecesini 2001 yılında Cornell Universitesi’nde Karşılaştırmalı Din üzerine, yüksek lisans derecesini 2006 yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde Antropoloji üzerine ve doktora derecesini 2012 yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde yine Antropoloji üzerine tamamladı.  Fulbright-Hays Yurtdışında Doktora Tezi Araştırma Bursu ve Sosyal Bilimler Araştırma Kurulu, Wenner-Gren Antropolojik Araştırma Vakfı, Türkiye'deki Amerikan Araştırma Enstitüsü ve Türkçe Çalışmaları Enstitüsü’den hibeler de dahil olmak üzere araştırmaları için çok sayıda hibe almaya hak kazandı.    

2017-2021 yılları arasında, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan RESPOND- Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond (Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi) adlı UFUK 2020 Projesi’nde Baş Araştırmacı olarak görev yaptı.  Halen, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Trans-Atlantik Platformu’nun bir parçası olarak Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a Post-Pandemic World (Pandemi Sonrası Dünyada Eşitsizlikler, Toplum Direnci ve Yeni Yönetişim Modaliteleri) adlı bir projede işbirliği ortağıdır. Bunun yanı sıra  “Food, Homemaking and Social Integration for Syrian Women in Istanbul, Gaziantep and Hatay” / “İstanbul, Gaziantep Ve Hatay'daki Suriyeli Kadınların Yemek, Ev-Yapımı Ve Sosyal Uyumu” (Project ID: 122K209; 2022-2025) adlı proje için TÜBİTAK 1001 (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı) hibesinin Proje Koordinatör’lüğünü yürütmektedir.

Rottman’ın araştırmaları, Journal of Refugee Studies, Migration Studies ve Critical Sociology da dahil olmak üzere çok sayıda  uluslararası hakemli dergide yer almıştır. In Pursuit of Belonging: Forging an Ethical Life in European-Turkish Spaces (Berghahn Books - 2019) adlı son kitabı,  Müslüman bir kadın olarak ulusötesi bir alanda etik bir hayat sürdürme mücadelesini anlatmak için antropolojide köklü bir gelenek olan yaşam öyküsü yazma geleneğinden yararlanır. 

Son Yayınları (Seçili)

 1. Sezingalp Ozcetin, P. & S.B. Rottmann. 2022. (Lived) Spaces of Belonging, Culture and Gender: Spatial Practices of Home for Syrian Women in Istanbul. Space and Culture. https://doi.org/10.1177/12063312221089213.
 2. Rottmann, S.B. & M. Nimer. 2021. “We always open our doors for visitors”- Hospitality as Home-making Strategy for Refugee Women in Istanbul. Migration Studies 9(3): 1380–1398.
 3. Kaya, A., S.B. Rottmann, N. Ela Gökalp-Aras, Zeynep Şahin-Mencütek. 2021. Türkiye’de Mültecilik: Koruma, Kabul ve Entegrasyon. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.  E-ISBN: 978-605-399-571-5.
 4. Rottmann, Susan ve Ayhan Kaya. (2020). “We can’t integrate in Europe. We will pay a high price if we go there.” Culture, Time and Migration Aspirations for Syrian Refugees in Istanbul. Journal of Refugee Studies.
 5. Rottmann, S.B. Cultivating membership abroad: Analyzing German pre-integration courses for Turkish marriage migrants. Identities: Global Studies in Culture and Power. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1070289X.2020.1851004.

Web of Science Araştırmacı Kimliği AAH-1047-2020

ORCID Kimliği: https://orcid.org/0000-0003-0680-6999

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Susan-Rottmann-3

Blog Yazıları, Çevrimiçi Dersler, Medyada Yer Aldığı Mecralar 

 1. Göç Gündemi #58 - Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Entegrasyonu - Dr. Susan Beth Rottmann. IGAMTV Göç Gündemi https://www.youtube.com/watch?v=mOZb-BoSrzs.
 2. Cultivating German Membership. Identities: Global Studies in Culture and Power Blog.
 3. What about Belonging?: Analyzing the New Pact’s Impact on Migrant Social Attachments. Bridge Network Blog
 4. Belonging in Fatih. Suriyeli kadınlarla işbirliği içinde çekilmiş bir Kino-Eye videosu.
 5. The European Union: Crisis and Recovery. Future Learn – Dublin City University. (Avrupa Birliği Ortak Sığınma Sistemi (CEAS), COVID-19 ve Göç ve Göç Krizi üzerine çevrimiçi, açık erişimli Kitlesel Çevrimiçi Açık Kurs (MOOC) videoları)
 6. Refugee Integration in Europe: Does Belonging Matter? Discover Society
 7. Textures of Hospitality in Homes of Refugee Women in Istanbul: Tactile and Affective Dimensions of Sociality and Agency. The Sociological Review
 8. A “Quick-Fix” Migration Solution Ends in Tragedy at the Greek-Turkish Border. Bridge Network Blog
 9. Leyla ve Eman. Connecting German-Turkish and Syrian-Turkish Stories. Berghahn Books Blog.
 10. Turkish Migration Stories Then and Now: Connecting the German-Turkish and Syrian-Turkish Experience. RESPOND
 11. Theorizing Hospitality and Integration: Preliminary Insights from Research with Syrian Women in Istanbul. RESPOND
 12. How are Syrian Families in Turkey Affected by Legal Regimes? Preliminary Insights from Fieldwork in Istanbul. RESPOND 

Verdiği Dersler

Dr. Rottman Özyeğin Üniversitesi’nde aşağıdaki dersleri vermektedir: 

SOC 104 Sosyolojiye Giriş

SOC 201 Sosyal Bilimlere Giriş

SOC 313 Yemek, Kültür ve Kimlik

HUM 316: Siyasal Antropoloji

HUM 304: Film Yoluyla Kültürleri Anlamak

SEC 101: “Baklava Sosyal Bilimi”, “İşletme, Tasarım ve Sanat”, “İnsan Nedir?” 

Rottman, araştırmalarını dersleri ile entegre etmeyi ve öğrencilerini araştırmalarına dahil etmeyi sever. Öğrencilerini keşfe meraklı ve eleştirel olmaya, kendi deneyimlerini sınıfa taşımaya ve sosyal bilimlerde edindikleri bilgileri kendi hayatlarında uygulamaya teşvik eder.