Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Eki 19, 2020 - Kas 30, 2020

EÇEM/CEEE Güncel | Ekim 2020

Prof. M. Pınar Mengüç Purdue Üniversitesi “Üstün Makine Mühendisi Ödülü”nü aldı

Prof. Mengüç, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Purdue Üniversitesi tarafından “Üstün Makine Mühendisi Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, 2020 – 2021 Bahar Dönemi’nde Purdue Üniversitesi West Lafayette kampüsünde düzenlenecek özel bir törenle Prof. Mengüç’e takdim edilecek.

Her yıl Purdue Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi tarafından endüstri, akademi, devlet hizmetleri veya makine mühendisliğiyle ilgili diğer alanlarda gösterdiği üstün başarılar nedeniyle mezunlara verilen Outstanding Mechanical Engineer Award (Üstün Makine Mühendisi Ödülü), Üniversitenin en prestijli ödüllerinden biri olarak görülüyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 30 bini aşkın Purdue Makine Mühendisliği mezunundan sadece 294’ü şimdiye kadar bu ödüle layık görüldü.

https://engineering.purdue.edu/ME/People/OME

 

Dr. Cem Keskin EÇEM AR-GE Ekip Lideri Oldu

2015 yılından bu yana EÇEM’de Y. Mühendis olarak çalışmalarını sürdüren Cem Keskin, Haziran 2020 itibariyle iklimlendirme sistemlerinin bina sakinlerinin tercihlerine uyarlanabilirliğini ve enerji verimliliğini artırmak için geliştirdiği sistem üzerine yazdığı tez çalışması ile Doktora eğitimini tamamlayarak PhD ünvanını aldı ve EÇEM’in AR-GE Ekip Lideri oldu.

EÇEM ailesine Ufuk2020/TRIBE projesinde çalışmak üzere proje mühendisi olarak katılan Keskin, binalar ve enerji verimliliği için akıllı sistemler, binalarda insan davranışı, nesnelerin interneti ve yapay zeka alanlarında çalışmalar sürdürüyor. Doktora mezuniyetinin ardından araştırma ve proje geliştirme süreçlerine hız veren Keskin, ilgili konularda kapsamlı çalışmaların sürdürülebileceği bir laboratuvarın EÇEM bünyesinde kurulabilmesi için girişimlerde bulunmakta.

Cem Keskin Doktora

 

EÇEM Araştırmacıları ZeroBuild Forum’20’ye Katkıda Bulundular

ZeroBuild Forum’20, Sıfır Enerji Binalar konusunu alanında uzman katılımcılar ile hem ulusal hem de uluslararası oturumlarda irdelemek üzere 23-27 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlendi.

Güncel bina teknolojilerinin gerçek vaka analizleri ve çözüm öneriyle tartışıldığı Forum’a organizasyonun Onur Kurulu’nda da yer alan Prof. M. Pınar Mengüç Sıfır Enerji Binalar'a Ulaşmak oturumuna “Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Sıfır Enerjili Binalara ve Sıfır Enerji Bölgelere Doğru” başlıklı sunumu ile katıldı. Sunumda EÇEM bünyesinde yapılan çalışmalar ve sıfır enerjili binalarda kullanımları hakkında muhtemel yaklaşımlar tartışıldı. EÇEM araştırmacılarından Y. Mimar Nil Kutlar ise Sıfır Enerji Binalar ve Yapı Bilgi Modellemesi uluslararası oturumunun moderatörlüğünü yaptı. Oturumda sürdürülebilir ve yüksek performanslı binalara ulaşmada yapı bilgi modellemesi destekli tasarım eğitimi, mimarlar için günışığı simülasyonunda yapı bilgi modellemesi destekli araçlar ve yapı bilgi modellemesi tabanlı sürekli ölçüm ve doğrulama konuları tartışıldı.

        

 

“ISIF'20 Uluslararası Buluş Yarışması”ndan EÇEM’e Ödül

2016 yılından bu yana organize edilen ve 2020’de sergi, buluş yarışması ve diğer programlarını çevrimiçi olarak düzenleyen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı / ISIF, 27 Eylül 2020 tarihinde ISIF'20 "Uluslararası Buluş Yarışması" sonuçlarını açıkladı. Dr. Cem Keskin ve Prof. M. Pınar Mengüç’ün “Yerel ve Özelleştirilmiş Termal Konfor için Uyarlanabilir Menfez Sistemi” başlıklı patentli buluşları Gümüş Madalya ile ödüllendirildi. EÇEM bünyesinde ısıl konfor ve akıllı sistemler alanında sürdürülen çalışmaların bir çıktısı olan patent, bina içerisinde gerekli olmayan yerlerin iklimlendirilmesi için harcanan enerjinin azaltılmasını ve iç hava ortmının kullanıcı tercihlerine uyarlanabilir olmasını sağlayabilen bir sistem hakkındadır. Sistem, hareketli kanatçıklı hava difüzörü, dağıtık sensör ağı, kullanıcı arayüzü ve yapay zeka destekli kontrol biriminden oluşmaktadır.

 

IPA 2013 Enerji Sektör Programı Eğitim Çalışmaları’na EÇEM Katkısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’nün IPA 2013 Enerji Sektör Programı Faz-2 kapsamında ve RETA Reklamcılık danışmanlığında yürüttüğü “IPA 2013 Projelerinin Görünürlüğünün ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması için Danışmanlık Hizmeti” faaliyetleri çerçevesinde EÇEM’in katkılarıyla sürdürülen “Öğretmenlerin Eğitimi için Videolar ve Destekleyici Kitapçık Hazırlanması” çalışması sona erdi. Bu çalışma kapsamında EÇEM, Dr. Cem Keskin liderliğinde ve Prof. Pınar Mengüç ile birlikte eğitmenler için hazırlanan ve online platformlarda yayınlanacak olan video ve yazılı materyallerin geliştirilmesi yönünde katkı sundu. Söz konusu eğitim materyelleri, genel olarak Enerji Kavramı, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği konularında orta okul ve lise düzeyinde teknik ve bilimsel içeriklerden oluşuyor. ETKB Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın temel hedeflerine paralel biçimde enerji verimliliği uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratma çabalarının önemini unutmayan EÇEM, bir araştırma merkezi olarak bu konudaki bilgi birikimini farklı çalışmalar ile topluma aktarmaya devam etmektedir.