Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Tem 03, 2023

Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, Polonya’da Gerçekleşen Avrupa Üniversiteleri Zirvesi’ndeki Açılış Paneline Konuşmacı Olarak Davet Edildi

Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, uluslararası yükseköğrenim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından bu sene 3–5 Temmuz 2023 tarihleri arasında Varşova’da gerçekleştirilen Europe Universities Summit’in (Avrupa Üniversiteleri Zirvesi) açılış paneline konuşmacı olarak davet edildi.

Bu yıl, ana başlığı “Beyond resilience: How European higher education is preparing for the future” (Dirayetin ötesinde: Avrupa’da yüksek öğrenim geleceğe nasıl hazırlanıyor?) olan zirvede yüksek öğrenim kurumlarının “iyileşme ve reform süreçlerindeki rolleri,” “güvenlik ve büyüme alanlarında iş birlikleri” ve “araştırmada mükemmellik- yatırım getirisi” başlıkları yer aldı. Yüksek öğrenim kurumlarının eğitimi, araştırmayı ve inovasyonu bir araya getiren yapısına odaklanılan zirvede; son yüzyılda tüm dünyayı etkileyen çeşitli krizlere (iklim krizi, ekonomik istikrarsızlık, COVİD-19 salgını ile tekrar gündeme gelen küresel sağlık krizi ile Avrupa’da ve dünyada devam eden savaşlar başta olmak üzere) karşı üretebileceği çözümlerle sürdürülebilir ekonomiye ne tür katkılarda bulunabileceğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Zirve kapsamında 3 Temmuz’da gerçekleştirilen “The 21st-century institution: How young universities are leading the way in Europe” (21. yüzyıl kurumu: Genç üniversiteler Avrupa’da nasıl öncülük yapıyor?) adlı panele Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk davetli konuşmacı olarak katıldı. 25 yıl ve altındaki genç üniversitelerin kimliklerini oluşturma süreçlerine; genç üniversitelerin kapsayıcılık ve erişilebilirlik alanlarına yaptıkları katkılara ve dijital çağda yüksek öğrenimin geleceğine dair çığır açıcı standartları oluşturma deneyimlerine odaklanılan panelde Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, Özyeğin Üniversitesi’nin özgün dönüştürücü öğrenen programları, üniversite-özel sektör-kamu-STK iş birlikleri ve veri bazlı kanıta dayalı, hesap verebilir yönetişim modeli konularında bilgi paylaştı.