Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mar 25, 2024 - Mar 31, 2024

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Sümer Yürütücülüğündeki Proje Uluslararası Çalışma Örgütü’nden Hibe Desteği Kazandı

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Sümer’in yürütücülüğünü yaptığı “Kadın ve Erkeklerin İşyerinde Şiddet ve Tacize İlişkin Algı ve Deneyimleri” başlıklı araştırma projesi 161.500 dolarlık Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hibe desteği kazandı. Araştırma Mart-Ekim 2024 tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma grubu tarafından gerçekleştirilecek.

Proje farklı disiplinlerden akademisyenlerden ve idari personelden oluşan bir ekip tarafından yürütülecek. Ekipte; Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Alper Açık, Dr. Öğretim Üyesi Alpkan Birelma, Öğretim Görevlisi Dr. Senem Timuroğlu, Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler, Avukat Cansu Demir; İşletme Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Gözde Çörekçioğlu İshakoğlu ile Planlama ve Analiz Ofisi’nden Sezin Demirci araştırmacı olarak yer alıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yonca Toker Gültaş’ın dış araştırmacı olduğu projenin koordinatörlüğünü ise ÖzU Gender Office’den Dr. Oğuz Can Ok üstleniyor.

Proje kapsamında İstanbul’da 3.000 kişilik bir örnekleme hane halkı anketi uygulanacak. Anket aracılığıyla kadın ve erkeklerin iş yerlerinde maruz kaldıkları şiddet ve taciz türleri, şiddet ve tacizin sıklığı, iş verenlerin bu durumlara karşı tutumları ve bu durumlarla baş etme konusunda geliştirilen stratejiler araştırılacak. Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet ve taciz başta olmak üzere birçok konuya değinecek bu araştırma ile hem mevcut durumun ortaya konması hem de önleyici programların ve politikaların geliştirilmesinde yol gösterici olması amaçlanıyor. Araştırmanın çıktılarının ekim ayında yapılacak kamuya açık bir panelle paylaşılması planlanıyor.