Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Nis 03, 2015

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) ÖzÜ'nün ilk H2020 Araştırma ve İnnovasyon Aksiyonu proje öd


Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM), TRIBE (Enerji Verimliliği için Davranış Eğitimi: Hadi Oynayın!) adlı projesiyle ÖzÜ'nün ilk H2020 Araştırma ve İnnovasyon Aksiyonu proje ödülünü almaya hak kazandı.   TRIBE, “EE 11-2014: Enerji Verimliliği için Yeni Bilgi Teknolojileri Tabanlı Çözümler” adlı çalışma programı kapsamında Araştırma ve İnovasyon Aksiyon Projesi olarak destekleniyor. Bu çağrıya yapılan 94 başvuru arasından yalnızca dört proje, araştırma desteğine layık bulunurken, TRIBE projesi desteklenen projeler arasında puan listesinde birinci sırada yer aldı.
 
Özyeğin Üniversitesi adına TRIBE projesinin koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Pınar Mengüç, «TRIBE, davranış bilimlerini, sürdürülebilir binaların temel faktörleri olan ve EÇEM'in de büyük bir uzmanlığa sahip olduğu enerji verimliliği, karbon emisyonları, finansman ve konfor ekseninde sürdürülebilir binalar denklemine dahil etmeye başladığı için ayrı bir öneme sahiptir» diye konuştu. Profesör Mengüç ve Dr. Pınar Özuyar, ÖzÜ Mühendislik Binalarının kullanıcıları üzerine odaklanan projeyi birlikte yönetecek.
 
TRIBE projesi, Bilişim Teknolojileri yardımıyla içlerinde 1300 düzenli kullanıcı (çalışanlar, kiracılar, bütün kullanıcılar) ve yaklaşık 12.000 anlık kullanıcı (ziyaretçi) bulunan 5 pilot binadan toplanan gerçek zamanlı veriler ile ilişkilendirilmiş sosyal bir oyun oynayarak, vatandaşların kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik davranışlarını değiştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında, pilot binalardaki mevcut enerji tüketiminin %24,8'ine denk gelecek bir enerji tasarrufu elde edilmesi hedeflenmektedir. TRIBE projesi kapsamında yürütülecek olan bu oyun ile ciddi rakamlar hedeflenmekte ve proje sonuna kadar gerek hedeflenen pilot binalardaki kullanıcılar gerekse onların sosyal çevreleri aracılığıyla 750.000'i aşkın kullanıcıya erişilmesi planlanmaktadır.
 
Enerji tasarrufuna yönelik bütün gerekli bilgilerin toplanmasını sağlayacak bu oyuna ek olarak, TRIBE projesi kapsamında incelenen pilot vakalar kullanılarak gerçekleştirilecek analizlerin ve çalışmaların sonucunda, kamu binalarının sahipleri ve kiracılarına, TRIBE paketi olarak adlandırılan çok geniş kapsamlı çözüm önerileri ve araçlar da sunulacaktır.
 
Projenin amacı, kamu binalarının kullanıcılarında davranış değişikliğini yaygınlaştırmak ve kamu binalarının sahipleri ve yöneticileri arasında enerji verimliliği için bilişim teknolojilerinin daha yaygın olarak kullanılmasını desteklemektir. Nihai TRIBE paketi şunları içerecektir: (1) ön enerji denetimi ve teşhisi, (2) kullanıcıların kendi binaları ile görsel olarak uyumlu sanal bir pilot bina oluşturulması, (3), enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan plana uyarlanmış bilişim teknolojileri, (4) mevcut araçları temiz online çözümler ile birleştiren bir finansman planı, ve (5) istenen davranış değişikliklerini yaratmada karşılaşılan belli başlı güçlükleri aşmaya yönelik olarak hazırlanmış, kullanıcıların projeye katılımını teşvik eden bir kampanya.
 
Üç yıl sürecek olan TRIBE Projesi, 1 Mart 2015'te İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen toplantı ile start aldı.