Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ara 03, 2019 - Ara 10, 2019

Basında ÖzÜ - Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Kurulması İle Türkiye'de KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü Projesi

Anahtar

Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD), beyaz eşya üreticilerine tedarikçi olarak çalışan kuruluşların bir araya gelip ortak söylemleri daha yüksek ve etkili sesle dile getirmek, ortak problemlerin çözümünde de bireysel çabalara göre daha etkin sonuçlar almak maksadıyla oluşturduğu bir dernektir. 1993 yılından beri faaliyetlerine etkin olarak devam eden BEYSAD;

• Üyeleri ile yerli/yabancı müşterileri arasında, ortak mesajların alınıp verilebilmesine olanak sağlayan, toplantı ve forumlar organize eder.
• Ulusal ve uluslararası fuarlara ortak katılımlar düzenleyerek üyelerinin müşteri yelpazesinin genişletilmesini ve ihracatlarının artırılmasını destekler.
• Kamu kuruluşlarında sektörü temsil ederek üyeleri yararına kararlar çıkarabilmek üzere girişimlerde bulunur.
• Periyodik olarak yayınladığı dergi vasıtasıyla üyelerinin sesini kamuoyuna duyurur ve gelişmeler hakkında üyelerini bilgilendirir.
• Ortak projelerde diğer sivil toplum kurumları ve üniversitelerle iş birliği platformları oluşturur.
• Yeni çıkarılan yasa ve kararnameleri takip eder; üyelerine getireceği gelişmeleri açıklar.

Sektörümüze ilişkin verileri alabildiğimiz kurumlardan ulaşan sektörel rakamlar gösteriyor ki, Türkiye Beyaz Eşya Sektörü hızlı adımlarla yoluna devam ediyor. Özellikle yüksek paya sahip ihracat adetlerinin sağlıklı yükselişi, sektörün üretim ve büyümesini destekliyor. Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, üretim rakamlarında dünyada 2. sırada yer alırken Avrupa’da 1. sıradaki yerini koruyor.

BEYSAD olarak sektörümüzün gelişimi yönünde çalışmalarımızda Sanayi 4.0’ın beyaz eşya sektörünü öncelikli etkileyeceği görüşü ile öncü olmak üzere çalışmalarımızı yönlendiriyoruz.

Sanayi 4.0 konusu tüm dünyada hızlı bir dönüşüm içerisindeyken, öncelikle farkındalık oluşturabilmek için Haziran 2016 ve 2018’de Automatica Fuar Ziyareti ve Almanya’daki örnek KUKA ve FESTO işletme ziyaretlerini organize ettik. Sanayi 4.0 konusunda Kasım 2016 ve 2018’de yaptığımız BE4 Zirveleri ile ana sanayilerimiz, teknoloji firmaları ve üyelerimizle etkin bir paylaşım ortamı oluşturmayı amaçladık. Çalışmalarımızı 4. Strateji Belgesi ve BE4 Çalıştay olmak üzere 2 rapor olarak yayınladık ve tüm paydaşlarımızla paylaşarak karar verme süreçlerinde etkili olmalarını sağlamayı amaçladık. Sektörümüzün Sanayi 4.0 konusunda global seviyedeki üretim liderliğinin, teknoloji altyapısı ve rekabetçiliği açısından Sanayi 4.0 konusunda, öncü olabileceğini görüyoruz.

Ülkemizde kamu tarafı başta olmak üzere TÜSİAD gibi önemli STK’lar da bu konuda araştırmalara başlamış ve önemli araştırma şirketleri ile faydalı sonuçlar ortaya koyan raporlar hazırlamaya başlamışlardı. Bu çalışmaları takip ettikçe sektör olarak bizler de bu işin içinde olmalı; üyelerimiz için, sektörümüzün gelişimi için çalışmalarda öncü olmalıyız diye düşündük.

Endüstri 4.0 konusunu üç kademede sektörümüze kazandırabileceğimize inandık: Farkındalık oluşturma; pilot projeler oluşturma ve yaygınlaştırma. Bu plan çerçevesinde; BEYSAD olarak, 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı altında açılan proje teklif çağrısına, Özyeğin Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ortaklığında geliştirilen “Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Kurulması ile Türkiye'de KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü” isimli proje ile başvurumuzu yaptık ve destek almaya hak kazandık. Bu proje kapsamında ülke ve sektör olarak, Sanayi 4.0 Dönüşümünde üyelerimizi pilot proje, danışmanlık, eğitim ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında destek olabilecek teknik altyapı ve kadroya sahip ABD ve AB’deki örneklere benzer bir Mükemmeliyet Merkezi’ne kavuşturabilmeyi amaçladık.

Yeni teknolojilerin ve sektör ekipmanlarının bulunduğu ciddi bir teknik altyapıya ve Özyeğin Üniversitesi desteğinde akademik kadroya sahip olacak merkezimizin 2020 yılında devreye girmesini hedefliyoruz. Dünyadaki yeni dönem sanayi politikalarının odağında yer alan örnekler gibi bu merkez ile KOBİ’lerin Sanayi 4.0 dönüşümünün nitelikli yönlendirme ve pilot çalışma ortamlarının sağlanması sayesinde daha sağlıklı gelişeceğini düşünüyoruz.

Merkezde verilecek hizmetler ile Sanayi 4.0 sürecine hızlı dönüşümde firmalar için Sanayi 4.0 dönüşüm strateji danışmanlığı verileceğini, belirsiz olan maliyet fayda analizlerinin ve fizibilitelerin hızlı pilot denemeler ile kolaylaşacağını, öncü firmaların yapacağı pilot projelerin sektörde yayılımı kolaylaştıracağını, firmaların Ar-Ge kapasitesinin artacağını düşünüyoruz.

Proje ile lokal çözüm ortaklarının gelişmesi için özellikle beyaz eşya sektöründe Sanayi 4.0 odaklı start-upların oluşturulup sonuçta tüm sektörü kapsayan bir ekosistem yaratılması amaçlanıyor. Eğitimin yanı sıra akıllı üretim modülü ile robot teknolojisi, internet uygulamaları, simülasyonların bir arada çalıştırılması hedefleniyor. Mükemmeliyet Merkezi’nin sektörümüze güç katacağını düşünüyoruz.

Bu bağlamda başta paydaşlarımız Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD olmak üzere; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu’nda bizlere destek olan uzmanlarımıza; ayrıca tüm bu süreçte her zaman yanımızda olan BEYSAD üyelerimize teşekkür ederiz.

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi Dr. Erinç Albey

“Proje fikrimiz dönemin değerli BEYSAD Yönetim Kurulu üyelerinin vizyonu sayesinde ortaya çıktı diyebilirim. Sanayi 4.0 odaklı bir dijital dönüşüm mükemmeliyet merkezinin hem Türkiye’deki üniversite hem de sanayi ekosistemlerine büyük katkısı olabileceğini, daha fikir ortaya ilk atıldığı anda hepimiz biliyorduk.

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan ve Türkiye’nin ilk Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezlerinden biri olacak olan merkezimiz; başta KOBİ’ler olmak üzere tüm girişimci ve şirketlere hizmet verecek şekilde kurgulanmaktadır. Merkezin KOBİ’lerin Sanayi 4.0 dönüşüm sürecinde karşılaşabileceği engellerin azaltılması; dijital dönüşüm aktivitelerine sürdürülebilirlik kazandırılması yine bu kapsamda, hâlihazırdaki üretim süreçlerinde verimliliğin ve rekabetçiliğin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin imalat değer zincirine entegrasyonunun güçlendirilmesi konularında önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Kurulacak bu merkez ile beyaz eşya yan sanayinin ötesinde hedef sektörlerin çeşitlendirilmesi ve farklı sektörlere hizmet verebilecek bir uzmanlık oluşması da hedeflenmektedir. Bunun da hem Sanayi 4.0 anlayışının Türkiye'de gelişmesi hem de doğru uygulamaların yaygınlaşması açısından önemli, değerli ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Mükemmeliyet Merkezi’nde eğitimin yanı sıra akıllı üretim teknolojileri, eklemeli imalat, bilgisayarlı görü insan merkezli robot teknolojileri (özellikle insan yetilerini öğrenebilen ve insanlarla birlikte çalışabilen robotlar), haberleşme teknolojileri ve nesnelerin interneti odaklı uygulamalar, üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, dijital ikizler aracılığıyla sanal fabrikalar yaratılması; üretim, tedarik ve bu aktivitelerle ilgili operasyonlara yönelik veri odaklı karar destek sistemlerinin geliştirilmesi ile fabrika analitiği alanlarında araştırma geliştirme ve sanayiye profesyonel destek aktiviteleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Merkezin bahsi geçen konularda üyelerinin hızlı ve ekonomik prototipleme yapabilmeleri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olması hedeflenmektedir. Ayrıca ilerici teknolojilerin yaratılması için bu merkez aracılığıyla bir platform oluşturulması da amaçlamaktadır. Merkezde bir yandan dönüşüm strateji danışmanlığı verilirken, diğer yandan mevcut ekipmanlar üzerinde hızlı pilot denemeler ile fayda maliyet analizleri ve fizibiliteler kolaylaştırılacaktır. Uzun vadede merkez, dijitalleşme dönüşümüne inanan şirketlerin bu dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için eğitilip deneyim kazanacakları bir ortam sunmayı planlamaktadır.”