Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Endüstri ve Örgüt (E/Ö) Psikolojisi, psikoloji disiplininin temel kuram ve yaklaşımlarının, çalışanların davranışını anlama, tanımlama ve tahmin etme amaçlı kullanıldığı, iş yerinde insan davranışının bilimsel yöntemlerle çalışıldığı bir psikoloji alt disiplinidir. E/Ö psikolojisi alanında yapılan çalışmaların amacı çalışanların ve iş kurumlarının verimlilik, refah ve iyilik halini artırmaktır. Araştırma ve uygulama konuları arasında iş ve yetkinlik analizi, personel cezbetme-seçme-yerleştirme, çalışan eğitimi ve gelişimi, kariyer planlama, performans yönetimi, ücretlendirme, motivasyon ve liderlik, işe ve kuruma yönelik tutumlar, çalışanların iyilik hali ve esenliği, iş yaşamı kalitesi, insan-makine etkileşimi ve iş tasarımı, örgütsel gelişim ve değişim yönetimi gibi konular yer alır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programının temel amacı mezunlarımızı E/Ö psikolojisi alanında uzman uygulamacılar olarak yetiştirmektir. Mezunlarımızın temel istihdam alanları arasında kurumların İnsan Kaynakları Yönetimi Birimleri, Eğitim Birimleri ya da bu konularda uzmanlaşmış danışmanlık şirketleri yer almaktadır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programında, E/Ö psikolojisinin temel araştırma ve uygulama konularını temsil eden çok çeşitli dersler bulunmaktadır. Bu derslerde genel amaç, kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik yetkinliklerin (ör. iş/yetkinlik analizi yapma, personel seçme test/teknik/yöntemleri geliştirme, eğitim geliştirme, eğitim etkililiği değerlendirme, performans değerlendirme araçları geliştirme vd.) kazandırılmasıdır.

Eğitim dili İngilizcedir. Dersler hafta içi akşam saatlerinde, haftasonu 1 gün olacak şekilde Altunizade Yerleşkesi'nde yapılmaktadır. 

Önemli Not: Lisans derecesi Psikoloji veya İşletme Bölümleri dışında bir bölümden olan ve programa kabul edilmiş olan öğrencilerin, en çok iki yarıyıl süren bilimsel hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.