Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bilimsel Hazırlık Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

 

Lisans derecesi Psikoloji veya İşletme Bölümleri dışında bir bölümden olan ve programa kabul edilmiş olan öğrenciler, program derslerine başlamadan önce eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren bir bilimsel hazırlık (BH) programına tabi tutulmaktadır. BH programında alınan derslerin amacı öğrenciye programa başlamadan önce bir akademik altyapı sunmaktır. Bu amaçla, BH programı, yöntem ve istatistik dersleri başta olmak üzere, psikoloji müfredatında yer alan, temel alan derslerinden oluşmaktadır. BH programı, öğrencinin akademik danışmanı ve/veya program koordinatörü tarafından her adayın lisans transkripti incelenerek, öğrenciye özgü tamamlayıcı olacak dersleri içerecek şekilde oluşturulmaktadır.

 

Eğitim dili İngilizcedir.

Lisans derecesini psikolojiden farklı alanlarda almış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programında öğrencinin alması gereken dersler ve kaç dönemde tamamlanması gerektiği Program koordinatörleri ve Bölüm Başkanlığının önerisine göre belirlenir ve EYK ile karara bağlanır.

Yüksek lisans programına başlamadan önce Bilimsel Hazırlık kapsamında alınması tavsiye edilen derslerin tamamlanması gerekmektedir.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süre kısıtlamasına dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Bilimsel hazırlık kapsamında tamamlanması önerilen kredi sayısı en az 24, en çok 36 kredidir.

Bilimsel hazırlık programı kapsamında alması gereken dersleri en az C notu ile süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin, izleyen dönemden itibaren ilgili EYK kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Dersler hafta içi 08:40 ile 18:30 saatleri arasında planlanmaktadır.

Bilimsel hazırlık programında kredi başına ücret ödenir. Bu ücret, dışarıdan ders alan özel öğrencilere uygulanan kredi ücretinin yarısı (50%’si) olarak belirlenir.

Bilimsel hazırlık programını tamamlayan öğrenci, yüksek lisans programına geçtiği dönem itibariyle program ücretini ödemeye başlar.

Bilimsel hazırlık programı için burs imkanı bulunmamaktadır.

 

Bilimsel Hazırlık Programı Kapsamında Alınabilecek Dersler:

PSY 100 Genel Psikoloji
PSY 101 Psikolojiye Giriş I
PSY 102 Psikolojiye Giriş II
PSY 103 Psikoloji için İstatistik I
PSY 104 Psikoloji için İstatistik II
PSY 105 Davranışsal Biyoloji
PSY 201 Bilişsel Psikoloji
PSY 202 Öğrenme Psikolojisi
PSY 203 Gelişim Psikolojisi I
PSY 204 Gelişim Psikolojisi II
PSY 205 Sosyal Psikoloji I
PSY 206 Sosyal Psikoloji II
PSY 207 Araştırma Yöntemleri I
PSY 208 Araştırma Yöntemleri II
PSY 301 Kişilik Kuramları ve Bireysel Farklılıklar
PSY 302 Biyopsikoloji
PSY 303 Yetişkin Psikopatalojisi
PSY 304 Çocuk Psikopatalojisi
PSY 305 İş ve Örgüt Psikolojisi
PSY 313 Motivasyon ve Öz-Düzenleme
PSY 314 İnsan Belleği
PSY 315 Bağlanma ve İlişkiler
PSY 317 Karmaşık Biliş
PSY 321 Psikolojide Niteliksel Yöntemler
PSY 322 Bilişsel Gelişim
PSY 323 Erken Çocukluk Eğitiminde Psikoloji
PSY 329 Psikolojide Programlama I
PSY 401 Klinik Psikoloji
PSY 402 Psikolojide Etik Konular
PSY 404 Klinik Değerlendirme ve Görüşme Tekniklerine Giriş
PSY 405 Kamu Sağlığı ve Egzersiz Psikolojisi
PSY 406 Psikoterapi Sistemleri
PSY 408 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi
PSY 411 Psikoloji Tarihi ve Felsefesi
PSY 413 Adli Psikoloji
PSY 414 Spor Psikolojisi
PSY 415 Kültürlerarası Psikoloji
PSY 416 Sosyal ve Kişilik Gelişimi
PSY 417 Benlik ve Kimlik
PSY 419 Dil Psikolojisi
PSY 420 İş ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular
PSY 421 İnsan Cinselliği
PSY 424 Birey, Aile ve Kültürel Çeşitlilik
PSY 425 Örgütsel Psikolojide Eğitim ve Gelişim
PSY 428 Bilinç ve Biliş
PSY 430 İlişkiler ve Aileler                    
PSY 432 Tutum ve İkna