Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Projeler

Projeler

NEED4B

"Binalarda Yeni Enerji Verimliliği Uygulamaları"
"New Energy Efficient Demonstration for Buildings"
Fon Veren Kurum: AB 7. Çerçeve Programı
Proje Süresi: Şubat 2012 – Şubat 2018
ÖzÜ’ye gelen AB Katkısı: 1.287,589,69€
http://www.need4b.eu/
NEED4B Projesi Rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

BRICKER

"Kamu Binaları İçin Enerji Tasarrufu Sağlayan Maliyet Etkin Tadilat Stratejileri"
"Total Renovation Strategies for Energy Reduction in Public Building Stock"
Fon Veren Kurum: AB 7. Çerçeve Programı
Proje Süresi: Ekim 2013 – Mayıs 2018
ÖzÜ Bütçesi: 443.680,00€
ÖzÜ’ye gelen AB Katkısı: 291.920,00€
http://www.bricker-project.com/
BRICKER Projesi Rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

TRIBE

"Enerji Verimliliği için Davranış Eğitimi: Hadi Oynayın!"
"TRaIning Behaviours towards Energy efficiency: Play it!"
Fon Veren Kurum: AB UfuK 2020 Hibe Programı
Proje Süresi: Şubat 2015 – Şubat 2018
ÖzÜ Bütçesi: 217.500,00€
ÖzÜ’ye gelen AB Katkısı: %100
http://www.tribe2020.eu/

CAPACITY

"Yeni Nesil Binalar için Teknik Eğitim"
"Capacity Development for Future Builders"
Fon Veren Kurum: AB IPA ve Merkezi Finans ve İhale Birimi
Proje Süresi: 15 Eylül 2017 – 14 Mayıs 2018
ÖzÜ Bütçesi: 50.000,00€
ÖzÜ’ye gelen AB Katkısı: %100
http://www.yeninesilinsaatcilar.com/

NEXT GEN

"Yeni Nesil Yakın Gelecek"
"Next Generation"
Fon Veren Kurum: İslam Kalkınma Bankası Transformers Fonu
Proje Süresi: 1 Temmuz 2019 – 1 Eylül 2020
ÖzÜ Bütçesi: 143.467€
ÖzÜ’ye gelen IsDB Katkısı: %100
http://yeni-nesil-enerji-sertifikasi.net/
Onur Enerji tarafından gerçekleştirilen enerji etüt raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer Projeler:

 • TÜBİTAK 2501:"Kentsel Gelişim Projelerinde Bina Enerji İyileştirmeleri için Risk Yönetimi" / "Risk Management of Energy Retrofits in Urban Development Projects", Ekim 2013 - Ekim 2014, Georgia Teknoloji Enstitüsü ile birlikte, Amerika NSF - TÜBİTAK, ÖzÜ bütçesi 120.000TL / 41.550€
 • TÜBİTAK 2221: Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı - Doç. Dr. S.Çelik, "Binalarda enerji verimliliği açısından yeşil ve beyaz çatıların analizi" / "Analysis of green and white roofs for building energy efficiency" -  Mart 2014 - Mart 2015 ÖzÜ bütçesi: 10.420TL / 3.640€   
 • SymNet: "Karadeniz Havzasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Endüstriyel Ortakyaşam Ağı" / "Industrial Symbiosis Network for Environment Protection and Sustainable Development in Black Sea Basin", AB 2007-2013 Karadeniz Ortak Eylem Programı, 2011-2013,  ÖzÜ bütçesi: €265,000   
 • NF-RAD:  "Yüzeylerdeki Nanoparçacıkların Yakın-Alan Işınım Emilimi ve Dağılımı" / "Near-Field Radiation Absorption and Scattering by Nanoparticles on Surfaces”, AB 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları, Uluslararası Yeniden Entegrasyon Hibeleri, 2009-2012,  ÖzÜ bütçesi: €75,000   
 • NSF: "Sürdürülebilir Yeşil Binalar Mimarisi ve Mühendisliği Çalıştayı" / "Sus-Built Workshop: “Architecture and Engineering of Sustainable Green Buildings Workshop", NSF –ABD, 16-19 Mayıs 2011, ÖzÜ bütçesi: $80,000 / 63.200€   
 • TUBITAK 1001: "Termo/Fotovoltaik Enerji Üreticilerinin Geliştirilmesi için Işınım Aktarımının İncelemesi" / "NF-Radiation: “Investigation of Near-Field Radiative Transfer for Development of Thermo/Photovoltaic Power Generators",  2009-2012, ÖzÜ bütçesi: 193,000 TL / 90.000€   
 • BSH-SES: "Çerkezköy Yerleşkesi İçin Akıllı Enerji Kaynaklarının Belirlenmesine Dair Stratejik Çalışma" / "Methodology to conduct a strategic study for smart energy sourcing for the BSH Çerkezköy Facility",  Mayıs -Ağustos 2013, ÖzÜ bütçesi: 7.000€   
 • BSH-NANO: "Sentezleme, Karakterizasyon ve Nano Akışkanların Yerli Soğutucu Aletlerinde Kullanımı" / "Synthesis, Characterization and Use of Nanofluids for Domestic Refrigeration Appliances",  Ekim 2012-Nisan 2013,  ÖzÜ Bütçesi: 53.000TL / 22.825€   
 • DHL: "İstanbul’da Şehiriçi Yük Taşımasının Trafiğe Etkilerinin Araştırılması" / "How to Improve Inner City Freight Movements in Istanbul", Şubat-Eylül 2012, ÖzÜ bütçesi: €15,000   
 • IBM: "Enerji, Çevre ve Ekonomi Dersleri: İstanbul’2050’yi Oluşturmak" / "Coherent Teachings of Energy, Environment and Economy: To Build Smarter Istanbul‘2050",  IBM Üniversite Ödülleri, Aralık 2010-2011, ÖzÜ bütçesi: $10,000 / 7.625€
 • BEFESA: "Bir Atık Geri Dönüşüm Şirketi için Türkiye’nin Zararlı Atıkların Tasfiyesi ile İlgili Güncel ve Gelecekteki Durumu Üzerine Pazara Giriş Çalışması" / "Market Entrance Study for a Waste Recycling Company on the Actual and Future Situation in Turkey concerning Hazardous Waste Disposal",  Eylül 2011, ÖzÜ bütçesi: €8.000
 • SamPort: "Samsun Limanı Çevresel Durum Tespiti Çalışması" / "Samsun Port Environmental Due Diligence Study", Ceynak Holding, Şubat 2010, ÖzÜ bütçesi: €4.000

 

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi