Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

03.05.2018 - 04.05.2018

IV. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi

Özyeğin Üniversitesi
Orman Sk
Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy, İstanbul 34794

 

PROGRAM:  

IV. ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ

(TÜRKİYE-ALMANYA-POLONYA-KOSOVA-AZERBAYCAN-KKTC-YUNANİSTAN)

 

 1. GÜN 03.05.2018 Perşembe (Amfi:AB3.235)

 

Açılış Konuşmaları (09.15-09.35): Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver - Prof. Dr. İ. Hamit Hancı

 

 1. Oturum: (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ewa M. Guzik-Makaruk)

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri (09:35-09:50)

Taşıyıcı Annelik Kanun Taslağı                                    

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver (09:50-10:05)

Alm. CK prg. 219a Uyarınca Çocuk Düşürtme Propagandası

Mag. Emilia Truskolaska-Mag. Ewelina Wojewoda (10:05-10:30)

Pränatale Verletzungen im polnischen Strafrecht (Polonya Ceza Kanunu’nda Doğum Öncesi Yaralamalar)

Dr. Ertunç Mega (10:30-10:45)

ÜYTE Uygulamalarında Fetal Redüksiyonun Hukuka Uygunluğu

 

 (10:45-10:55) Soru-Cevap

(10:55-11:00) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

(11:00-11:10) Kahve Arası 

                                                                                            

 1. Oturum: (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emil W. Pływaczewski)

 

Mag. Magda Olesiuk-Okomska (11:10-11:35)

Law on Donation After Circulatory Death in Poland (Polonya'da Kalbin Durmasından Sonra Organ Bağış Kanunu)

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın (11:35-11:50)

AB Hukukunda Yasadışı Organ Kaçakçılığının Önlenmesinde Yeni Açılımlar

Prof. Dr. Ewa M. Guzik-Makaruk (11:50-12:15)

Kriminalität im Hinblick auf das Transplantationsgesetz in Polen (Polonya'daki Organ Nakil Kanunu Bakımından Suçluluk)

 

(12:15-12:25) Soru-Cevap

(12:25-12:30) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

 

MÜZİK ARASI: 12:30-12:45

 

Konferans

Prof. Dr. Emil W. Pływaczewski (12:45-13:05)

Einführung in Forschungen der Kriminologischen Schule in Bialystok (Bialystok'taki Kriminoloji Okulundaki Araştırmalar)

 

(13:05-14:00) Öğle Yemeği

 

 1. Oturum: (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri)

 

Av. Aslı Aydın (14:00-14:15)

Açlık Grevlerine Yapılan Tıbbi Müdahaleler ve Türk Ceza Hukuku Açısından Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap İpek İşleten (14:15-14:30)

Kişilik Hakları ve Ötanazi

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Arslan Hızal (14:30-14:45)

Türk Ceza Kanunu'ndaki Düzenlemeler Işığında Psikiyatristlerin İhbar Yükümlülüğü ve Hasta Mahremiyetinin Sınırları

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut (14:45-15:00)

Sağlık Çalışanlarının Sahte Belge Düzenlemesi Suçu (TCK m.210/2)

 

(15:00-15:10) Soru-Cevap

(15:10-15:15) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

(15:15-15:25) Kahve Arası

 

 1. Oturum: (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut)

 

Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu (15:25-15:40)

İlaçların Sınai Haklar Çerçevesinde Korunması

Doç. Dr. Anlam Altay(15:40-15:55)

Hukuki Açıdan Sağlık Alanındaki Ar-Ge Çalışmaları ve Üniversitelerin Bu Hukuki Düzendeki Yeri

Dr. Mine Kasapoğlu Turhan (15:55-16:10)

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü

Dr. Öğr. Üyesi Sırrı Düğer (16:10-16:25)

İlaç Ruhsat Verilerinin İdari Korunması-Veri İmtiyazı

Arş. Gör. Kazım Çınar (16:25-16:40)

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Çalışma Hakkı

Av. Okan Dursun (16:40-16:55)

Sağlıkta Arabuluculuğun Defansif Tıp ve Yalın Hastane Uygulamalarına Etkisi

 

 

(16:55-17:05) Soru-Cevap

(17:05-17:10) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

 

 

 

 1. GÜN 04.05.2018 Cuma

 

 1. Oturum: (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu) (Amfi: AB3.236)                   

 

Arş. Gör. Zeynep Nur Subaşı (09:00-09:15)

Hekimin Tıbbi Takdir Yetkisi

Doç. Dr. Mehmet Turgut (09:15-09:30)

Lomber Disk Hernisi/Spondiolistezis Hastalarında Uygulanan Posterior Spinal Cerrahi

Yaklaşım Sonrası Görülen Yatrojenik Üreter Yaralanması: Dünyada 1954-2017 Yılları

Arasında Yayınlanmış Olan Toplam 40 Vakanın Sistematik Analizi: “Komplikasyon”

mu? “Malpraktis” mi?

Doç. Dr. Mehmet Turgut (09:30-09:45)

Sistematik Bir İdari Mobbing Aracı Olarak “Malpraktis” İddiası

Uzm. Dr. Ahmet Naziroğlu (09:45-10:00)

2012–2014 Yılları Arasında Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tarafından Görüş Bildirilen Anestezi ve Reanimasyon Branşı İle İlgili Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan Olguların Değerlendirilmesi

Av. Bilge Nur Ürekli (10:00-10:15)

Malpraktis-Komplikasyon İlişkisi Ve Hekimin Taksirli Eylem Sorumluluğu Bakımından Değerlendirilmesi

 

(10:15-10:25) Soru-Cevap

(10:25-10:30) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

(10:30-10:40) Kahve Arası

 

MÜZİK ARASI: 10:40-10:55

 

2.Oturum: (Oturum Başkanı: C. Savcısı Remzi Demir)

 

Av. Mehmet Öget (10:55-11:10)

Anayasa Mahkemesi'nin Son Kararları Işığında Malpraktis Davalarında Zamanaşımı

Dr. Altay Suroy (11:10-11:25)

Bir Suçtan Kaynaklanan Tıbbi Tedavi Giderlerinin Tam Tazmini

Av. Zeynep Reva (11:25-11:40)

Özel Sağlık Sigortalarında Karşılaşılan Suistimaller ve Çözüm Önerileri

Dr. Yakup Gökhan Doğramacı (11:40-11:55)

Tüketici Hukukunun Hasta ve Hekim Haklarına Etkisi

 

(11:55-12:05) Soru-Cevap

(12:05-12:10) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

(12:10-12:40) Söyleşi-İmza Töreni

(12:40-13:40)Öğle Yemeği

 

 

3.Oturum: (Oturum Başkanı: Av. Devrim Karakülah)

 

Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu (13:40-13:55)

Etik ve Hukuk Açısından Yararsız Tedavi

Prof. Dr. M. Murat Civaner (14:10-14:25)

Defansif Tıp: Nasıl Oluşuyor? Önlemek Adına Neler Yapılabilir?

Prof. Dr. M. Murat Civaner (14:25-14:40)

Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri: Hukuki Düzenlemelere Yönelik

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Hösükler (14:40-14:55)

Tıbbi Malpraktis İddialarında, Özür, Uzlaşma ve Psikiyatrik Etkiler

 

 

(14:55-15:05) Soru-Cevap

(15:05-15:10) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

 

 

 1. GÜN 04.05.2018 Cuma (Amfi:AB3.235)

 

 1. Oturum (Oturum Başkanı: Dr. Altay Suroy)

Prof. Dr. Ahmet Serel (09:00-09:15)

Kök Hücre ve Doku Kültürleri Hukuki Bir Meta Mıdır?

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayındır (09:15-09:30)

İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçlarının Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması

 1. Savcısı Remzi Demir (09:30-09:45)

Soybağının Tespitinde, Genetik İncelemeye Katılmaya Dair Kararın Zorla Yerine Getirilmesi Sorunsalı

Arş. Gör. Hikmet Bilgin (09:45-10:00)

Soybağı Davaları Kapsamında İnsan Vücudu Üzerinde Genetik İncelemeler ve Keşfe Katlanma Zorunluluğu

 

(10:00-10:10) Soru-Cevap

(10:10-10:15) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

(10:15-10:25) Kahve Arası

 

 

 1. Oturum: (Oturum Başkanı: Prof. Dr. İ. Hamit Hancı)

 

Dr. Sabah Altay (10:55-11:10)

Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğu Bakımından Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü Ve Aydınlatılmış Rıza

Stj. Av. Sevim Burçin Gözeten (11:10-11:25)

Fizyoterapide Aydınlatılmış Onam

Av. Halide Savaş (11:25-11:40)

Yargı Kararları Işığında Aydınlatma

 

(11:40-11:50) Soru-Cevap

(11:50-11:55) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

(12:10-12:40) Söyleşi-İmza Töreni

(12:40-13:40) Öğle Yemeği

 

 

 1. Oturum: (Oturum Başkanı: Av. Halide Savaş)

 

Dr. Sevde Çubukçu Aksu (13:40-13:55)

Adli Boyutları ile Ebelik

İnci Yağmur Tezbasan (13:55-14:10)

Obstetrik Acil Adli Vakalarda Ebelerin Sorumlulukları

 

(14:10-14:20) Soru-Cevap

(14:20-14:25) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

 

 1. Oturum: (Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayındır)

 

Filiz Bulut (14:25-14:40)

Hizmet Sunma Yükümlülüğü Üzerine Yasal Düzenlemeler Yeterince Yol Gösterici Mi? Eleştirel Bir Değerlendirme

Hacer Canatan (14:40-14:55)

Sağlık Mesleği Mensubunun İhtiyacı: Sağlık Hukuku Konusunda Bilgi Sahibi Olmak

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Küçüktaşdemir (14:55-15:10)

Nörohukuk Ve Kusur (İsnat) Yeteneğine İlişkin Yeni Yaklaşımlar

Dr. Sinan H. Yüksel(15:10-15:25)

İlaç Piyasasında Haksız Rekabet Uygulamaları

Doç. Dr. Mehmet Turgut (15:25-15:40)

Kök Hücre Uygulamalarında Etik ve Yasal Sorunlara Genel Bir Bakış

 

(15:40-15:50) Soru-Cevap

(15:50-15:55) Sertifika ve Katılım Belgelerinin Verilmesi

 

 

Kapanış Konuşmaları: Prof. Dr. İ. Hamit Hancı- Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver

 

 

POSTER:

Arş. Gör. Elif Şen / Arş. Gör. Merve Görkem Kocabıçak

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi Hastalarında Mahremiyet Sorunu

Zeynep Suver / İnci Yağmur Tezbasan / Büşra Aslan

Çocuk İzlem Merkezlerinin Mevzuatı Ve Uzman Personel Gereksinimi

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Hösükler

Yoğun Bakımda Mekanik Ventilatöre Bağlı Tedavi Gören Olgunun Otopsisinde Tespit Edilen ve Her İki Ana Bronş Girişini Tamamen Kapatan Mukus Tıkacı 

 Dr. Öğr. Üyesi Erdem Hösükler

Derlenme Deliryumu ve Ceza Ehliyeti: Bir Olgu Sunumu

Büşra Aslan / İnci Yağmur Tezbasan / Zeynep Suver

Hemşirelik Uygulamalarında Hatalar ve Adli Hemşirelikte Bilirkişilik Çocuk İstismarında İhbar Yükümlülüğü

Büşra Aslan / İnci Yağmur Tezbasan / Zeynep Suver

Çocuk İstismarında İhbar Yükümlülüğü

 

 

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER  (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI  (Adli bilimciler Derneği Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Gunnar Duttge (Almanya)
Prof. Dr. Emil W. Pływaczewski (Polonya)
Prof. Dr. Ewa M. Guzik-Makaruk (Polonya)
Mag. Emilia Truskolaska (Polonya)
Mag. Ewelina Wojewoda (Polonya)
Mag. Magda Olesiuk-Okomska (Polonya)
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu (Türkiye)
Dr. Altay Suroy (Kosova)
Prof. Dr. Saleh Sultansoy (Azerbaycan)
Op. Dr. Hüseyin Bekir (Yunanistan)

AKADEMİK DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Kayıhan İçel
Prof. Dr. Nur Centel
Prof. Dr. Jan C. Joerden
Prof. Dr. Gunnar Duttge
Prof. Dr. iur. Dr. phil. Paul Tiedemann
Prof. Dr. DamjanKorošec
Prof. Dr. Emil W. Pływaczewski
Prof. Dr. BerndHeinrich
Prof. Dr. FrancescoLucrezi
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
Prof. Dr. SuzanaKraljić
Prof. Dr. Feridun Yenisey
Prof. Dr. JanezKranjc
Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu
Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut
Prof. Dr. Ewa M. Guzik-Makaruk

KONGRE SEKRETERLERİ

Prof. Dr. Zerrin Erkol
Av. Devrim Karakülah
Arş. Gör. Zehra Başer Doğan

 

Kongreye katılım ücreti KDV dahil 500 TL’dir.

İstanbul Barosu avukatları, öğrenciler, avukat stajyerleri, ÖzÜ ve FİBA çalışanları ile ADBİD üyeleri için ücret KDV dahil 250 TL’dir.

En az 5 kişilik grup halinde kayıtlarda kişi başına ücret KDV dahil 300 TL’dir.

Ödeme yapılmadıkça, sunum konusu bildirimi ve kabulü, kongreye kabul anlamına gelmez.

Yukarıdaki ücretler kongre katılım, katılım sertifikasını kapsar. Fiyatlara KDV dahildir.

Son başvuru tarihi 02 Mayıs 2018 de sona erecektir.

Başvuru ve Kayıt İçin : http://www.claros.com.tr/ozu/ 

Diğer tüm sorularınız için aşağıdaki adreslerden bilgi alabilirsiniz.

CLAROS TOUR, ALİCO TURİZM LTD. ŞTİ.
1469 Sokak No:18 35220 Alsancak İZMİR

Tel: +90 232 421 00 11

Faks: +90 232 463 23 84

kongre@claros.com.tr

 

Adres: Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÇekmeköyKampüsü

             Nişantepe Mah. Orman Sok. No: 34-36, Alemdağ-Çekmeköy, İstanbul

 

İletişim: Sevda İşci  sevda.isci@ozyegin.edu.tr 0216 564 9733 / 0537 855 9205