Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1. Programa kimler katılabilir? Programa Özyeğin Üniversitesi'nde tam veya yarı zamanlı olarak görev yapan akademisyenler ile tam zamanlı öğrenciler başvurabilir. Bu çağrı özelinde yıl sınırlaması olmaksızın tüm Özyeğin Üniversitesi mezunları programa başvurabilecektir. İlgili çözümü hayata geçirmek için oluşturulacak ekiplerde Özyeğin Üniversitesi dışından kişiler olabilir ancak ÖzÜ’de görevli olan akademisyen veya kayıtlı olan öğrenci / mezun Proje Yürütücüsü olarak programın tüm adımlarını yürütmek ile yükümlüdür. 2. Programa bireysel olarak başvurabilir miyim? Program kapsamında bireysel veya takım olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak çağrı kapsamında sunulacak çözüm önerilerinde aranan en önemli koşul geliştirilen çözüm önerisinin hayata geçebilmesi için gerekli ana yetkinliklerin projeyi öneren kişi / takım içerisinde bulunmasıdır. Örneğin yazılım odaklı bir çözüm önerisi sunan kişi / takım ilgili yazılımı geliştirebilecek yetkinliğe sahip olmalıdır. Program yetkin birey ve ekiplere gerekli / faydalı olabilecek ek desteklerin sağlanması sürecinde katkı sağlayacaktır. 3. Program kapsamında ne kadar finansal destek sağlanacak? Çağrı kapsamında uygun bulunan projeler için ilan edilen tutarlarda destek sağlanabilecektir. Daha yüksek miktarda desteğe ihtiyaç duyan etki yaratma potansiyeline sahip ve somut bir ihtiyacı karşılayan yenilikçi, ölçeklenebilir çözümler için farklı fonlama mekanizmalarından faydalanılabilmesi için destek sağlanacaktır. 4. Program kapsamında katılmam gereken zorunlu eğitimler var mı? Program başvuru süreci kapsamında düzenlenecek webinarlar genel katılıma açık olarak gerçekleştirilecektir. Program kapsamında desteklenmek üzere seçilen projeleri öneren ekiplerin Girişimcilik Merkezi tarafından sunulacak girişimcilik yetkinliklerini geliştirme odaklı içerikleri ve etkinlikleri takip etmeleri beklenmektedir. 5. Sunulacak çözüm önerilerinin hayata geçmesi için bir zaman sınırı var mı? Program kapsamında hayata geçmesi 6 aydan fazla sürecek proje önerileri desteklenmeyecektir. Öneri sahiplerinin başvuru sunumlarında projelerine yönelik takvim ön görülerinin paylaşmaları beklenmektedir. 6. Sunacağım çözümü ticarileştirebilir miyim? Çözümümle para kazanabilir miyim? Programın etki yaratma potanisyeline sahip sürdürülebilir projeleri desteklemesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede ilgili projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için önerilecek yöntemler titizlikle değerlendirilecektir. İlgili yöntemin mevcut yasal düzenlemeler ile uyumlu olması beklenmektedir. 7. Seçilen projelerin şirket kurması zorunlu mu? Finansal destek sağlanacak projeler için şirketleşme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak ilgili çözümün ticarileşme ve farklı desteklerden faydalanma potansiyeline göre şirketleşmesi söz konusu olabilir. 8. Bu çağrının dayanağı nedir? Bu destek Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimcilik Destek Programı Prosedürü kapsamında sunulmaktadır. İlgili destekler başta Özyeğin Üniversitesi tarafından olmak üzere, ekosistem paydaşları aracılığı ile sağlanabilecektir. COVİD19 çağrısı özelinde prosedürde tanımlanan bazı şartlarda değişiklik olabilir. Programa ilişkin sorularınız için girisimcilik@ozyegin.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. Başvuru Linki Destek Olmak İstiyorum