Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma

Araştırma

INAR ARAŞTIRMA KONULARI

mekansal sistemler
mekan dizim analizi
kentsel tasarım
kentsel modelleme
yapılı çevrenin toplumsal üretimi,
konut iç mekanları ve toplumsal cinsiyet,
geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı,
mimarlıkta modernizm ve modernizasyon,
mimarlık tarihyazımı
iç mimarlık eğitimi.
Hesaplamalı tasarım
Malzeme sistemleri
Sayısal üretim
Performans değerlendirme
Optimizasyon süreçleri
sürüdürülebilirlik
proje yapım ve yönetimi
peyzaj ekolojisi
peyzaj analizi
bitki kompozisyonları

ÜYE OLUNAN ARAŞTIRMA GRUPLARI

Türkiye Hesaplamalı Tasarım Ağı (Sevil Yazıcı, kurucu üye)
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı (Ayşe Özbil Torun, üye)
Uluslararası Peyzaj Ekolojisi Kuruluşu (Beyza Şat Güngör, üye)
Peyzaj Ekolojisi ve Ekosistem Bilim Laboratuarı (Beyza Şat Güngör, üye)
Uluslararası İnsan-Çevre Çalışmaları Kuruluşu (Beyza Şat Güngör, üye)

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Ayşe Özbil Torun

  • 2015-2018 Yürütücü: TÜBİTAK Measuring the relationship between spatial configuration and user behavior: User-Oriented Approaches to Urban Square Design Process at the Peripheral Municipalities of Istanbul.
  • 2015-2017 Araştırmacı: TÜBİTAK Zaman-Mekansal Haritalama Yöntemi İle Üniversite Yerleşkelerinde Dış Mekanların Kullanım Sonrası Değerlendirilmesi
  • 2014-2016 Yürütücü: TÜBİTAK, Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Edici Yapılaşmış Çevre Etmenleri ile Obeziteyi Önlemek: İlköğretim Öğrencilerinde Okula Yürüyerek Erişim
  • 2011-2012 Araştırmacı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlama Müdürlüğü, Kentsel Dokuda Hareket ve Algı Esaslı Tasarım Yaklaşımları: Sultanahmet Meydanı ve Yakın Çevresi Üzerine Bir Çalışma

Beyza Şat Güngör

  • 2010-2014- JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) destekli araştırma projesinde saha araştırmacısı. Project Başlığı: “Economic evaluation of high-dimensional functionalities of forest resources for global ecosystem conservation policy analysis through cases in Turkey, Korea and Japan”. Institute of Statistical Mathematics Dept. of Mathematical Analysis & Statistical Inference, Tokyo/Japan.
  • 2012-2013- 2012/49 No’lu Araştırma Proje Yürütücülüğü (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği -BAP) Proje Başlığı: “Kazdağı Milli Parkı Zirveler Bölgesinde Endemik ve Nadir Bitkilerin Ekolojik Degredasyonu”.
  • 2006-2009 – Tez Projesi Yürütücülüğü (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği) Proje başlığı: “Kazdağı Milli Parkı Örneğinde Ekolojik Planlamaya Yönelik Peyzaj Analizi”.
  • 2001-2002 - Tez Projesi Yürütücülüğü (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği) Proje başlığı: “Doğa Koruma ve Çevre Eğitimi Açısından Arboretumlar ve Atatürk Arboretumu”.