Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özyeğin Üniversitesi Çerez Politikası

Özyeğin Üniversitesi Çerez Politikası

Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy, İstanbul/Türkiye adresinde bulunan Özyeğin Üniversitesi (“Üniversite” veya ‘’OzU’) https://www.ozyegin.edu.tr/ ve bu alan adları aracılığı ile ilerlemiş tüm linkler üzerinden ziyaretçilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermektedir.

Üniversitemizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tüm internet sitesi ziyaretçilerimizi, işbu Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile Üniversitemiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerez Kullanım Amacı

İlgili çerezler sayesinde internet sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. İnternet sitemizin, sizin ve üniversitemizin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak. İnternet sitemizi iyileştirmek, sitemiz üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, amacıyla çerez kullanımı yoluna başvurmaktadır.

Kullanılan Çerez Türleri

Çerezler (“cookies”) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada kullandığımız çerezler, cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır. İnternet sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece internet sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.

İnternet sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir .

No.Çerez TürüKullanım Amaçları
1Zorunlu ÇerezlerBu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
2Fonksiyonel ÇerezlerTercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır.
3Pazarlama ÇerezleriBu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

İnternet sitemiz tarafından oluşturulan çerezler internet sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan ozyegin.com.tr alan adı altında sunulan internet sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezlerin Yönetimi

Ozyegin.edu.tr internet sayfasının aktif ve verimli şekilde çalışması için zorunlu çerezlerin kullanımı söz konusudur. Bu zorunlu çerezler sitemizin kullanımını sağlaması yönünden önem arz etmektedir bu yüzden devre dışı bırakılamamaktadır. Diğer taraftan, zorunlu çerezlerin dışında kalan tüm çerez grupları kendiliğinden “Devre Dışı Bırakılmış” bir şekilde gelmektedir. Kullanıcılarımız, istekleri doğrultusunda Çerez Tercih Paneli üzerinden bu çerezleri tekrar aktif hale getirebilir veya aktifleştirmiş olduğu çerezleri daha sonra tekrar devre dışı bırakabilir. Ancak bazı fonksiyonel çerezlerin devre dışı bırakılmas ozyegin.edu.tr sitesindeki kullanıcı deneyiminini devam ettirse de olumsuz yönden etkileyebilmektedir.

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve internet sitemize erişim sağlamanızı ya da internet sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar’ ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler ve diğer teknolojiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, web sitesinin düzgün çalışması için hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir. Platform üzerinde kullanılan bazı çerezler Üniversite haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz çerez üzerinden elde edilen işlem bilgilerinizin amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

Veri Sahibi Hakları

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla işlenen verileriniz kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Özyeğin Üniversitesi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta ücret alınmayacaktır.

Bu kapsamda kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Üniversite’nin Nişantepe Mahallesi Orman Sokak No:28-30B/ Çekmeköy İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, ozyeginuniversitesi@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta olarak, Üniversite tarafından tanımlanmış e-postanız aracılığıyla privacy@ozyegin.edu.tr adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Veri sahibi başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. Üniversite’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

  1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.