Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Türkçe

Türkçe

Yabancılar için Türkçe dersleri, burada yaşayan yabancı öğrencilerin günlük hayatta ihtiyaç duyacakları temel dil bilgisine yönelik olarak düzenlenmiştir.

Hiç Türkçe bilmeyen ya da Türkçe’yi az bilen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmış olan TURK101 dersleri çok temel düzeyde Türkçe bilgisini içermektedir. Bu sınıfta öğrenciler kendileri hakkında bilgi verme, sıfatlar, isimleri kullanma, diyalog kurma vb. dilbilgisel yapıları öğrenmektedir. TURK 101’i başarıyla bitiren öğrenciler TURK102 sınıfına geçmektedir. TURK 102’de eylemleri, şimdiki zaman, geçmiş zaman, şimdiki zamanın hikayesi (past continuous tense) gibi zaman yapılarıyla öğrenmekte ve buna ek olarak Emir-İstek kipi yapılarını öğrenerek alışverişte, restoranda, hastane vb. yerlerde ihtiyaç duyacağı diyalogları kullanabilme becerisine sahip olmaktadır.