Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Pınar
SEZGİNALP

Pınar
SEZGİNALP

Dr. Öğretim Üyesi

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi

Yüksek Lisans

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tasarım Çalışmaları

Lisans

Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBiyografi

Dr. Pınar Sezginalp lisans derecesini 2008 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı, yüksek lisans derecesini 2011 yılında İzmir Ekonomi Ünivesitesi Tasarım Çalışmaları
bölümünden aldıktan sonra, 2013 yılında değişim programıyla Katholieke Universiteit
Leuven’de doktora araştırmalarını sürdürmüş, doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Tarihi bölümünden 2017 yılında almıştır. 2015 ve 2016 yıllarında Kadir Has
Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde Mimarlık ve İç Mekan tarihi, Sanat ve Tasarım Tarihi,
Temel Tasarım Stüdyosu ve içmimarlık öğrencileri için Görsel İletişim Stüdyosu dersleri
vermiştir. Araştırmaları Türkiye’deki 20. yüzyıl konutlarının iç mekanları ve evsel yaşamın
dönüşümü, Türkiye modern mimarlık tarihi, 20. yüzyıl konutlarının iç mekanının cinsiyet ve
mimarlık bağlamında incelenmesidir.