Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bilgi Serileri

Bilgi Serileri

 Öğrenme ve Gelişim Bültenleri

ağustos bülteni

 

temmuz bülteni

Temmuz 2019

haziran bülteni 

Haziran 2019

mayıs bülteni 

Mayıs 2019

nisan bülten

Nisan 2019

 

      Öğrenmeyi Öğrenmek Bilgi Serisi

 Detaylandırma

   Detaylandırma   

Bellek

   Dikkat ve Bellek    

Organizasyon

     Organizasyon      

Öğrenmek

Öğrenme Hedefi

Okumak

İyi Okuma

Değerlendirme

 Değerlendirme

 


 

    Etkili Öğrenme Stratejileri Bilgi Serisi

 

özetleme

Özetleme

haritalandırma 

Haritalandırma

    çizme    

Çizme

    imgeleme      

İmgeleme

 kendini test etme

Kendini Test Etme

 kendine açıklama

Kendine Açıklama

 öğretme

Öğretme

 canlandırma

Canlandırma


 Öğrenme Kuramları Bilgi Serisi

 

nörobilimde öğrenme

Nörobilimde Öğrenme

 davranışçılık

Davranışçılık                 

 sosyal bilişsel kuram

Sosyal Bilişsel Kuram

 Bilgi işleme kuramı

Bilgi İşleme Kuramı

 Yapılandırmacılık

 Yapılandırmacılık