Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Seminerler

Seminerler

Hocalarla Dans: Öğrenme Dansında Doğru Adım ve Hareketler 

Üniversite hayatı boyunca kaliteli ve olumlu bir öğrenme sürecinden geçebilmek için hocalarla uyum içinde hareket etmek gerekir. Bu seminerde uyumlu bir öğrenme dansı için öğrenenlerin atması gereken temel dört adım, neden önemli oldukları ve öğrenme sürecine nasıl katkı sağlayabilecekleri örneklerle ele alınmaktadır.

 

 Öğrenmede "Akıllı" Hedefler

Öğrenmeyle ilgili belirlediğimiz hedeflerin öğrenme serüvenimiz açısından önemi nedir? Hedef belirleme stratejileri nelerdir ve seçimlerimiz neleri nasıl etkiler? Gerçek öğrenme için ne yapmak gerekir? Bu seminerde duygu, düşünce ve eylemlerimize yön veren hedeflerimiz mercek altına alınıp “öğrenmede akıllı hedefler” kavramı ve stratejileri tartışılmaktadır.

Öğrenciler için En Kötü Durum Senaryoları ve Öğrenmeye Tutunma Stratejileri

Öğrenme zorlu bir süreçtir. Karşılaşılan engellerle baş etmeyi ve yılmadan çaba sarf etmeyi gerektirir. Bu seminerde öğrencilerin sıkça karşılaştıkları ve öğrenmelerini olumsuz etkileyecek durumlardan ne tür stratejiler kullanarak sıyrılıp öğrenme sürecine devam edebilecekleri ele alınmaktadır. 

“Anladım! Bildim! Öğrendim!” Diyebilmek (Öyle Kolay Değil)

Bu seminerde hocaların ve öğrencilerin ortak bir öğrenme dili konuşabilmeleri adına sizlere eğitim sistemimizin temelinde yer alan Bloom’un taksonomisi (sınıflandırması) tanıtılmaktadır. Bu sınıflandırmayı iyi anladığınızda “Anladım!” ya da “Öğrendim!” diyebilmenin niye öyle kolay olmadığını da anlamış olacaksınız.

Oyun Oynar Gibi Öğrenmek İster Misin?

Kim istemez oyun oynar gibi öğrenmeyi? Bunun bize neden cazip geldiğini iyi anlamak ve böyle bir öğrenme yolunun bizim için ne gibi durumlarda, ne tür faydalar sunabileceğini görmemiz önemlidir. Bu seminerde öğrenme süreçlerinizi nasıl oyunlaştırabileceğiniz anlatılmaktadır. 

Akışına Bırakma! Akışı Yakala!

Bu seminerde motivasyonel bir kavram olarak “akışta olmak” durumu belli başlı özellikleriyle açıklanmakta ve incelenmektedir. Akışta olmanın hangi durumlarda sizler için gerekli bir durum olabileceği sebepleriyle açıklanmakta ve ders çalışırken ya da dersteyken akışı yakalayabilmeniz için gerekli koşulları nasıl oluşturabileceğiniz anlatılmaktadır.

“D Olsun Bizim Olsun.” Vasıfsız Diplomalı Olmak için Yapmanız Gerekenler

Üniversitedeki zorlu öğrenme sürecinde aldığınız kararlar ve attığınız adımlar sizi vasıflı ya da vasıfsız diplomalı olma yoluna sokacaktır. Bu seminerde vasıflı diplomalı olma kriterlerinin neler baz alınarak belirlendiği açıklanıp bu yolda ilerlememize engel olabilecek zorluklar irdelenmektedir.

masal

Çok Bilindik Bir Öğrenci Masalı

Bu seminerde öğrencilere başarılı olma ihtimali düşük bir öğrencinin yaptıkları üzerinden öğrenme serüvenlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği açıklanır. 

 Not falı

Notlarınız Neler Gösteriyor? Not Falı Bakıyoruz

Bu seminerde öğrencilere ilk sınavlardan aldıkları notların ders sonunda alacakları notun işaretçisi olabileceği açıklanır. Ayrıca derslerde not almanın neden önemli olduğu, iyi bir notun özellikleri ve öğrencilerin aldıkları notlara bakarak öğrenme süreçlerinde nerede olduklarını ve nereye doğru gittiklerini değerlendirmeleri gerektiği açıklanır.  

 dusunme becerileri

21. Yüzyıl Düşünme Becerileri ve Öğrenme

Bu seminerde öğrencilere eleştirel ve yaratıcı düşünmenin özellikleri açıklanır. Bunları derslerinde ve öğrenme süreçlerinde nasıl kullanabilecekleri örneklendirilir. 

course

"Crashing the Learning to Learn Course" (Öğrenmeyi Öğrenmek Dersine Kaynamaca)

Bu seminer EDU 201 Öğrenmeyi Öğrenmek dersinin bir parçası olarak, birinci sınıf öğrencilerini ("Course Crashers") bu dersi almakta olan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle buluşturmak amacıyla her hafta ders saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Her hafta o haftanın konusuyla ilgili kısa bir sunumun ardından misafir öğrenciler dersi alan öğrencilerle birkaç soru üzerinden kısa bir görüşme gerçekleştirir ("Peer Talk"). Misafirlerimizin yanıtları kaydedilir ve bunlar üzerinden konuyla ilgili ortak bir özet oluşturulur. 

 Genç Yetişkinlik

Genç Yetişkinlik

Genç yetişkinlik dönemi, pek çok değişikliğe adım attığımız ve yaşamımızın sorumluluğunu elimize aldığımız bir dönem. Peki bu dönemde bizleri neler bekliyor? Bu seminerde, Jeffrey Arnett tarafından tanımlanan genç yetişkinlik döneminin 5 özelliği paylaşılarak, öğrencilerin kendisine daha yakından bakması ve bu dönemde herkesçe yaşanan deneyimleri daha iyi anlaması amaçlanmaktadır.

Hedef belirleme

Hedef Belirleme

Kendimize hedef belirlerken belirli stratejilerimizin olması, bizi amacımıza ulaştıran etkili bir araç. Bu seminerde, öğrencilerin hem üniversite hayatında hem de tüm yaşam boyunca uygulayabilecekleri etkin hedef belirleme yöntemleri paylaşılacaktır. 

 zaman yönetimi

Zaman Yönetimi ve Erteleme Davranışı

Sürekli bilgi akışı, beklentiler ve sorumluluklar içinde kaybolmuş hissediyor musunuz? Zamanı yönetebilmek bu hisleri hafifletmenin yollarından biri ve bu da gerektiğinde istek ve arzularımızı bekletmeyi gerektiriyor. Aksi takdirde, kaçınılmaz son bizi bekliyor: işleri ertelemek! Bu seminerde, öğrencilerin zaman kaybını ortadan kaldıracak ve öğrenme deneyiminden daha fazla zevk almasını sağlayacak zaman yönetimi stratejileri paylaşılacaktır. 

zeka inanışları

Zeka İnanışları

Bireyler dünyaya belli bir beceri ve zeka kapasitesiyle gelir ve tüm ellerinde olan o mudur? Yoksa çaba göstermek beynimizi geliştirmek için işe yarar bir yol mudur? Bu seminerde, öğrencilerle beyin gelişimine dair bulgular ve zekaya dair inanışların öğrenme üzerindeki etkisi paylaşılacaktır. 

Motivasyon

Motivasyon

Motivasyon hem bizi harekete geçiren hem de davranışlarımıza yön veren güç. Peki derslere girmek, yeni şeyler öğrenmek ve yeni beceriler kazanmak için motivasyonunuzun ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu seminerde, motivasyonumuzun kaynakları ele alınarak, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanma konusunda öğrencileri desteklemek amaçlanmıştır. 

temel psikolojik ihtiyaçlar

Temel Psikolojik İhtiyaçlar

Temel psikolojik ihtiyaçlarımızı tanımak hem psikolojik iyi olma halimiz için hem de öğrenme deneyimlerimiz için önem taşır. Bu seminerde Deci ve Ryan (2000) tarafından tanımlanan, tüm bireyler için yaşam boyu geçerli olan 3 temel psikolojik ihtiyaç ele alınacaktır. Öğrencilerin hem kendilerini tanımaları hem de öğrenme deneyimlerini daha iyi anlamaları amaçlanmaktadır. 

Stres

Stres ve Öğrenme

Yapılacaklar listenizin sonsuz göründüğü, sınavlar ve teslim tarihlerinin hızla yaklaştığı dönemlerde yaşadığınız gerginlik sizi yapacaklarınızdan alıkoyuyor mu? Peki stres nedir ve bizi nasıl etkiler? Bu seminerde öğrencilerle stresin nedenleri, olası yararları ve zararları ve stresle baş etme mekanizmaları paylaşılarak, öğrencilerin özellikle sınav dönemlerinde yaşadığı yoğun strese yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

duygu düzenleme

Duygu Düzenleme 

Günlük hayatta birçok duyguyla başbaşa kalırız; peki bu duyguların ne kadar farkındayız? Duygularımızı, ilişkilerimizi ve öğrenme deneyimlerimizi destekleyecek şekilde düzenleyebiliyor muyuz? Duygu düzenleme, olumlu ve olumsuz tüm duygularımızın kontrolünü elimizde bulundurmayı içeren; yaşam deneyimlerimizi zenginleştirmek ve sağlıklı ilişkiler kurmak için gerekli olan becerilerden biri. Bu seminerde öğrencilerle duygu düzenlemenin etkili stratejilerinin paylaşılması hedeflenmektedir.

srl web

Güçlü Yönlerini Keşfet, Öğrenmeni Geliştir

Bu seminerin amacı, öz-düzenleyici öğrenme kavramını öğrencilere tanıtarak, kendi öğrenme alışkanlıkları ve yaşam boyu gelişim konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Seminerde öğrenme sürecinin nasıl düzenlenebileceği anlatılmaktadır.