Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Otel İşletmeciliği Lisans Programı Misyonu

Otel İşletmeciliği Lisans Programı Misyonu

Otel İşletmeciliği lisans programının misyonu, geleceğin otelcilik liderlerini, mesleki tutum ve davranışlarıyla örnek teşkil eden, yenilikçi ve problem çözme becerileri ile bilgi üreten, eğitim ve diğer bilgi aktarım yollarıyla bu bilgiyi kamuoyu ile etkin bir şekilde paylaşan, otelcilik, yiyecek-içecek işletmeciliği ve turizm başta olmak üzere hizmet sektörünün tüm paydaşları için katma değer yaratacak, tutkulu, gelişmeye açık yönetici adayları ve girişimciler olarak yetiştirmektir.

Otel Yöneticiliği Lisans Programı Öğrenim Çıktıları

PLO 1: Otelcilik ve turizm operasyonları için gerekli bilgi ve becerileri tanımlamak ve uygulamak.
PLO 2: Bir otel ve turizm organizasyonunu başarılı bir şekilde işletmek için gerekli olan bir dizi temel iş becerilerini geliştirmek ve entegre etmek.
PLO 3: Otelcilik ve turizm yönetimi için gerekli iletişim becerilerinde yeterlilik göstermek.
PLO 4: Otelcilik ve turizm yönetiminde iş kararlarını formüle etmek.
PLO 5: Küresel boyutta farklı otel ve turizm sektörlerinde liderlik ilkelerini değerlendirmek.
PLO 6: Konaklama tesislerinde ve operasyonlarında güzel sanatlar, yaratıcılık ve tasarımın rolünü değerlendirmek.
PLO 7: Sürdürülebilirlik iş ilkelerini otelcilik sektöründeki gelişmelere ve operasyonlara entegre etmek.
PLO 8: Otelcilik ve turizm endüstrisine odaklanan yenilikçi temelli bir girişimci ruh geliştirmek.