Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Otel Yöneticiliği Bölümü, ülkemizde tek örnek olmasının yanı sıra, alanında dünyanın saygın akademik programları arasında yer alma hedefiyle kurulan işletme ve teknoloji eğitimi temelli dört (4) yıllık bir lisans programıdır.

Otel Yöneticiliği Lisans Programının misyonu, geleceğin otelcilik liderlerini, başta otelcilik, yiyecek-içecek işletmeleri ve turizm olmak üzere hizmet sektörünün tüm paydaşları için, mesleki tutum ve davranışlarıyla örnek teşkil edecek, yenilikçi ve problem çözme becerileri ile bilgi üreten, eğitim ve diğer kanallarla bu değeri kamuoyu ile etkin bir şekilde paylaşan, tutkulu, ilerlemeye açık, katma değer yaratacak yönetici adayları ve girişimciler olarak yetiştirmektir.

Bu misyona erişme hedefi aşağıda belirtilmiş olan sekiz Program Öğrenim Çıktısı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

  • Konaklama ve turizm operasyonları için gerekli bilgi ve becerileri belirlemek ve uygulamak.
  • Bir konaklama ve turizm organizasyonunu başarılı bir şekilde işletmek için gerekli olan bir dizi temel iş becerisini geliştirmek ve bütünleştirmek.
  • Konaklama ve turizm yönetimi için gerekli iletişim becerilerinde yetkinlik göstermek.
  • Konaklama ve turizm yönetiminde iş kararlarını biçimlendirmek.
  • Çeşitli ve küresel konaklama ve turizm endüstrisinde gerekli olan liderlik ilkelerini değerlendirmek.
  • Konaklama tesislerinde ve operasyonlarında güzel sanatlar, yaratıcılık ve tasarımın rolünü değerlendirmek.
  • Sürdürülebilirlik iş ilkelerini otelcilik endüstrisindeki gelişmelerde ve operasyonlarda uygulanabilir hale getirmek.
  • Otelcilik endüstrisine odaklanan yenilik odaklı bir girişimci ruh geliştirmek.

Otelcilik sektörü ile ileri düzey iş birlikleri geliştirmeyi hep bir öncelik kabul eden Otel Yöneticiliği Bölümümüz, sektörde yer alan birçok öncü kurumla iş birliği protokolleri imzalamıştır. İlk iş birliği protokolümüz, Swissotel Hotels and Resorts ile 2009 yılında gerçekleşmiştir. Bu iş birliğini, 2012 yılında The Marmara Collection Group, 2019 yılında ise Accor Otelleri Türkiye ve TÜROB iş birliği protokolleri takip etmiştir. Bu iş birliği protokolleri yardımlarıyla Otel Yöneticiliği Lisans Programı öğrencilerimiz stajlarını farklı şehir ve ülkelerdeki tesislerde yapmanın yanı sıra, mezuniyetleri sonrası işe alınma süreçlerinde mülakata öncelikle kabul edilme ayrıcalığına sahip olmuşlardır.

Ayrıca, Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Otel Yöneticiliği Lisans Programı, 16 Temmuz 2009 tarihi itibariyle yine dünyada bir ilke imza atmış, on iki (12) lider sektör duayeninin katılımıyla, kuruluşu esnasında, Otel Yöneticiliği Lisans Programı Danışma Kurulu’nu oluşturmuştur. Danışma Kurulu Üyeleri, değerli katkılarının yanı sıra, Otel Yöneticiliği Lisans Programı öğrencilerimize “Mentor” olarak ta, destek vermektedir.

Otel Yöneticiliği eğitiminin hem uygulamalı, hem de teorik bir yaklaşıma gereksinim duymasından dolayı, vaka çalışmaları, sektörel yazılımlarla desteklenen dersler, pratik el becerilerini geliştiren laboratuvar çalışmaları, interaktif simülasyon programları, projeler, toplam 1010 saati bulan stajlar, seçmeli dersler ve Rusça, Çince, Almanca, İspanyolca gibi yabancı dillerle güçlendirilmiş bir yapı oluşturulmuş, böylece hedeflenen eğitim seviyesine ulaşmanın alt yapısı tamamlanmıştır.

Öğrencilerimizi geleceğin otelciliğini kurgulayan liderler olarak yetiştirme hedefi çerçevesinde eğitim programımız gelişen teknolojileri kapsayacak şekilde baştan aşağı güncellenmiş ve bu çerçevede ‘Otel ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Dijital Pazarlama ve Yeni Medya Yönetimi’, ‘Otellerde Gelir ve Çevirimiçi Dağıtım Kanalları Yönetimi’, ‘Otel Endüstrisinde Girişimcilik ve Yenileşim’ gibi birçok alan, eğitim programında yerini almıştır.

Lisans programın amacı, Otel Yöneticiliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği ana iş dallarında, uluslararası deneyime sahip ve araştırmacı bir akademik kadro eşliğinde, kendi işini kurabilecek, tecrübeleri doğrultusunda uluslararası zincir otellerde üst düzey yöneticilik yapabilecek etkin, çağdaş değerleri özümsemiş profesyoneller yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz uygulama bazlı eğitimlerini 3.650 m2’lik Mükemmellik Merkezimizde gerçekleştirmektedirler. Bu eğitim merkezi, Swissotel Hotels & Resorts, The Marmara Collection Group ve Martı Hotels & Resorts sponsorluğunda iç mimarisi ve tefrişi gerçekleştirilen otel odaları ile, ön-büro ve rezervasyon alanları, seksen (80) kişi kapasiteli banket odası, 110 kişi kapasiteli L’Atelier Bleu adlı uygulama restoranı, tadım sınıfı ve beş mutfaktan oluşmaktadır.

Teorik derslerinin yanı sıra, Mükemmellik Merkezimizde eğitimlerini gerçekleştiren öğrencilerimiz, yurt dışında akranlarıyla yarıştıkları uluslararası müsabakalardan elde ettikleri tecrübeleri ile çevre bilinci ve sosyal duyarlılık değerleri benimsemiş üst düzey yöneticiler olarak, profesyonel iş hayatına adım atacaklar ve katma değer yaratarak, toplumun gelişmesinde öncü olacaklardır.