Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Öğrenci Kulüpleri ve Organizasyon

Öğrenci Kulüpleri ve Organizasyon

Öğrencilerimizin toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan, tamamı öğrencilerimizin girişimleri ile kurulan kulüplerimiz, akademik ve idari kadromuzun danışmanlığı ile çalışmalarını sürdürür. Öğrencilerimiz kulüpler bünyesinde düzenledikleri etkinliklerle organizasyon becerilerini, iletişim ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirir, proje yönetiminin her safhasını deneyerek öğrenir ve iletişim ağlarını geliştirme fırsatına sahip olurlar.

2020-2021 Akademik Yılı itibariyle, Özyeğin Üniversitesi’nde 40 kulüp aktif olarak çalışmaktadır.

Bilim ve Felsefe Kulübü
Bilim ve Felsefe Kulübü olarak amacımız bilim ve felsefeye ilgi duyan okulumuz öğrencilerini konferanslar ve buluşmalarla aynı çatı altında toplayıp bilim ve felsefeyi okulumuz geneline yaymaktır.
Kulüp İletişim: clubs.scienceandphilosophy@ozu.edu.tr

Briç Kulübü
Briç bir zihin sporudur ve yaş sınırlaması yoktur. Evrensel bir dili vardır. Konuşma olarak tabir edilen özel işaretleri sayesinde bu sporu bilmek, tıpkı yabancı dil bilmek gibidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hiç tanımadığınız biri ile yaş gözetmeden oynanan bu akıl sporunu öğretmek kulübümüzün temel amacıdır.
Kulüp İletişim: clubs.bridge@ozu.edu.tr

Business Club
Business Club, üyelerini kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak ortam oluşturma, akademik becerilerinin ötesinde ihtiyaç duyacakları sosyal becerileri kazandırma, ekonomik farkındalık ve bilgi düzeylerini genişletme, kampüs hayatını aktif kılmaya yönelik aktiviteler düzenleme, üniversite ve iş yaşantılarında faydalanabilecekleri geniş bir iletişim ağı kurma, ulusal ve uluslararası yarışmalarda üniversitemizi temsil etme, işletme ve ekonomi alanlarında fikir alışverişi yapmaya teşvik etme ve öğrenciler arasında dayanışma kültürü yaratma amacı taşır.
Kulüp İletişim: clubs.business@ozu.edu.tr

Çin Kültür Kulübü
Çin Kültür Kulübü, dünyanın büyüyen gücü haline gelen Çin hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen, Çin geleneklerine ve kültürüne meraklı olan okulumuzdaki ve diğer üniversitelerdeki öğrencilerin bir araya gelebileceği bir platform oluşturmayı amaçlar.
Kulüp İletişim: clubs.china.culture@ozu.edu.tr

Dijital Pazarlama Kulübü
Dijital Pazarlama Kulübü olarak biz; dijitalleşen dünyanın sektörel ve sosyo-kültürel ekosistemi hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmaları adına, alanında uzman kişilerin de katılımları ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmak, gelişimi hiç durmayan dijital pazarlama deneyimini ve kanallarının nasıl etkili bir şekilde kullanılacağına odaklanmak ana gayemizdir.
Kulüp İletişim: clubs.digitalmarketing@ozu.edu.tr

Dinamik Dağcılık Kulübü
Dinamik Dağcılık Kulübü, dağcılık felsefesini Özyeğin Üniversitesi'nde yaratmayı, sürdürülebilir bir dağcılık oluşumu oluşturmayı amaçlayan bir oluşumdur. Yaz ve kış dağcılığı eğitimleri, spor tırmanışı ve genel kaya tırmanışı eğitimleri ile katılım belgesi ve TDF lisansı sağlayabilen, doğa yürüyüşleri, zirve yürüyüşleri / tırmanışları, doğa kampları, dinlenme kampları, boulder ve kaya tırmanışı faaliyetleri düzenler.
Kulüp İletişim: clubs.mountainclimbing@ozu.edu.tr

Diplomasi Kulübü
Diplomasi Kulübü, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerini diplomasi ile tanıştırmak, öğrencilere uluslararası ilişkilerin ve bu noktada diplomasinin önemini kavratmak, çeşitli uzmanlar yardımıyla güncel dış politika analizleri yaparak dünyadaki gelişmeleri takip etmek, öğrencilerle diplomatları buluşturarak eğitim programları düzenlemek gibi amaçları olan bir öğrenci kulübüdür.
Kulüp İletişim: clubs.diplomacy@ozu.edu.tr

Disiplinlerarası Düşünce Kulübü
Disiplinlerarası Düşünce Kulübü olarak amacımız, değişen dünyada “Biz de varız!” demek için 21. yüzyıl yetkinliklerine hakim, farkında olan, üreten, değer yaratan bireyler olmaktır. Üniversiteden mezun olduğumuzda, farklı disiplinleri biraraya getirerek disiplinlerarası düşünebilen ve çalışabilen bireyler olarak hayata adım atmayı amaçlıyoruz. Etkinlik olarak konferanslardan daha çok bu yüzyılın öğrenme modeline uygun atölyeler, workshoplar ve öğrencilerin de konuşmacılar kadar söz sahibi olduğu öğrenci forumları düzenliyoruz.
Kulüp İletişim: clubs.interdisciplinary@ozu.edu.tr

DJ Kulübü ÖzÜ
Disk Jokey Kulübü elektronik müzik tarzlarını tanıtmak ve bilgi vermek amacıyla kurulmuştur. Etkinlik alanlarımız; müzik organizasyonları düzenlemek, kulübe üye olan olmayan herkese atölyeler düzenlemek, okul içi etkinliklere DJ desteği sağlamak, adını duyurmuş DJ'ler ile söyleşiler ve canlı performanslar düzenlemektir.
Kulüp İletişim: clubs.ozudj@ozu.edu.tr

Doğa Sporları Kulübü
Doğa Sporları Kulübü, düzenlediği aktivitelerle doğayı yaşamanın tadına varmayı tüm ÖzÜ öğrencileriyle paylaşmayı amaçlar. Rafting, doğa yürüyüşleri ve kayak turları gibi etkinliklerle katılımcılara doğa ile iç içe deneyimler sunan kulübümüz, etkinliklerini her yıl arttırarak daha fazla öğrenciyi doğayla tanıştırmayı hedeflemektedir.
Kulüp İletişim: clubs.outdoorsports@ozu.edu.tr

Doğal Yaşamı Koruma Kulübü
Doğal Yaşamı Koruma Kulübü, Özyeğin Üniversitesi kampüsünü bizimle paylaşan hayvan dostlarımızın sağlığını ve çevre ile etkileşimlerini olumlu bir düzeyde tutabilmeyi ve hayvan haklarına karşı duyarlılığı arttırmayı amaçlar. Kampüs çevresi başta olmak üzere, çeşitli projeleri gerçekleştirme veya destek olma misyonu ve gönüllülük esasına dayalı bir kulüptür.
Kulüp İletişim: clubs.habitat@ozu.edu.tr

Fotoğrafçılık Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü "OzUzoom" olarak fotoğraf çekmenin inceliklerini, gezerek ve eğlenerek öğrenmeyi amaçlıyoruz. Konferanslar ve söyleşiler eşliğinde bilgilerimizi tazeleyip, sadece profesyonel kameralarla değil, telefonlarımızla bile ne kadar güzel fotoğraflar çekebileceğimizi, gezip gördüğümüz yerlerde uygulamalı öğreniyoruz.
Kulüp İletişim: clubs.photography@ozu.edu.tr

Girişimcilik Kulübü
Girişimcilik Kulübü, girişimciliğin ülke ekonomisindeki önemini belirterek öğrencilerin ulusal ve uluslararası girişimcilik etkinliklerini takip etmesini, katılmasını veya etkinliklere ev sahipliği yapılmasını teşvik edecek çalışmalarla öğrencilerde girişimcilik bilinci oluşturmayı amaçlar. Yeni dönemde daha kapsamlı projelere imza atacak olmanın heyecanı içindeyiz.
Kulüp İletişim: clubs.entrepreneurship@ozu.edu.tr

Güzel Sanatlar Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü olarak amacımız, öğrencilere gerek kurs gerek bireysel çalışma şeklinde atölye çalışmalarıyla (yağlıboya, karakalem, ebru, çömlek vb.) günlük hayatın rutin döngüsünü kırma, kendilerini farklı yollarla ifade edebilme ve birlikte üretme duygusuyla çok sıradan gözüken fikirlerimizi bile gerçeğe dönüştürme imkânı sağlamaktır. Aynı zamanda dönem dönem ortaya çıkan ürünleri sergileyerek okulda sanatsal bir algı oluşturmayı, kampüs dışı sergilere gezi organize etmeyi ve atölye içinde düzenlediğimiz kurslarla öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Sizleri de yaratmanın ve kendi ellerinizle bir şeyler üretmenin mutluluğunu tatmanız için kulübümüze bekliyoruz.
Kulüp İletişim: clubs.finearts@ozu.edu.tr

HSE Topluluğu
Tüm kampüs paydaşlarına güvenli yaşam ve çevre konularında sürdürülebilir bir kampüs hayatı ve ÖzÜ kültürünü yaşatabilmek adına trafikte güvenli davranışlar, sağlıklı yaşam, atık yönetimi, doğal kaynak tüketimi, ilkyardım ve müdahale, tehlike ve risk yönetimi, acil durum yönetimi, kampüste güvenli, çevreye duyarlı yaşam ve iyileştirmeye yönelik öğrenci etkinliklerin organizasyonunu planlar.
Kulüp İletişim: clubs.hsesociety@ozu.edu.tr

ILSA Özyeğin Hukuk Kulübü
International Law Students Association'a bağlı olan kulübümüz, uluslararası alandaki hukuk sistemlerini tanıtarak, ileride yetkin bir hukukçu olmak isteyen üyelerimizin profesyonel hayata kolay adapte olabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, düzenlediği büro ziyaretleri, alanında uzman kişilerin katılımı ile hazırladığı seminer ve konferansların yanı sıra yaptığı çeşitli şehir dışı kurum gezileriyle de üyelerine tam anlamıyla bir hukuk nosyonu kazandırmaktadır.
Kulüp İletişim: clubs.ilsa@ozu.edu.tr

International Club
International Club, uluslararası toplumu desteklemek ve Türk öğrencilerle etkileşimin daha yumuşak bir geçişini sağlamak için kurulmuştur. Diğer kulüplerin de desteğiyle kampüs içi ve dışı etkinlikler düzenlemeye yardımcı olmaktadır.
Kulüp İletişim: clubs.international@ozu.edu.tr

İdealist Hukukçular Kulübü
İdealist Hukukçular Kulübü, Hukuk Fakültesi’nin, kulüp tüzüğünde de belirtilen alanlar kapsamında yenilenmesine, gerekli revizyon ve ilerlemeler ile geliştirilmesine yardımcı olma, fakültemizdeki hukuki okur-yazarlığı arttırarak yenilikçi, girişimci ve modern dünyanın hukukuna yakın ve yatkın aydın hukukçuları Türk Hukuku’na kazandırma amaçlarıyla bir araya gelmiş bir topluluktur.
Kulüp İletişim: clubs.idealistic.legal.professionals@ozu.edu.tr

Kadın Çalışmaları Kulübü
Kadın Çalışmaları Kulübü, cinsiyet ayrımcılığını masaya yatırmayı, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın olmak ve zorlukları üzerine düşünmeyi, okumalar yapmayı, filmler seyretmeyi, söyleşiler düzenlemeyi, sosyal projelerde yer almayı ve böylece kişisel bilinç ve gelişimi yükseltmeyi amaçlar. Kulübümüz, “feminizmin cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirmeye çalışan bir hareket” olduğunun altını çizmektedir.
Kulüp İletişim: clubs.women.studies@ozu.edu.tr

Mimarlık ve Tasarım Kulübü
Mimarlık ve Tasarım Kulübü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ve bu alana ilgi duyan herkesi aynı çatı altında toplamak için kurulmuştur. Kulüp, ünlü mimarlarla söyleşiler, workshoplar ve geziler düzenler ve diğer üniversitelerin Mimarlık ve Tasarım fakülteleri ve öğrencileri ile de iletişim halinde olarak daha geniş çaplı etkinlikler düzenlemeyi hedefler.
Kulüp İletişim: clubs.architecture@ozu.edu.tr

Müzik Kulübü
Müzik Kulübü müzik üretmek, müzik organizasyonları düzenlemek ve müzik paylaşmak amacıyla kurulan bir kulüptür. Hedefimiz, konserler, atölyeler, workshoplar, söyleşiler, jam sessionlar ve pek çok farklı etkinlikler düzenleyerek müziğin hiç duraksamadığı bir kampüs oluşturmaktır.
Kulüp İletişim: clubs.music@ozu.edu.tr

Okuyan ÖzÜ
Kulübümüzün amacı çeşitli alanlarda okumalar yapıp, bu yapılan okumaları paylaşarak, tartışarak birbirimizi geliştirmek. Bu okumalar edebiyat, bilim, teknoloji, ekonomi gibi çok çeşitli alanlarda yapılmaktadır. Bu okumalar sonrasındaki buluşmalarda birbirimizi okumaya karşı motive ederek okumalarımızı geliştirmek ve üyelerimizle birlikte eleştirel okumayı yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Bu okumalarımızı okula davet ettiğimiz yazarların söyleşileri ile de destekleme amacındayız.
Kulüp İletişim: clubs.ozureads@ozu.edu.tr

OzU Dance
Dans Kulübü, kurulduğu 2008 yılından bu yana dans eğitimlerinin yanı sıra, düzenlediği dans geceleri, dans festivalleri ve çeşitli aktivitelerle öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli ve eğlenceli şekilde geçirmelerini amaçlar. Üniversitelerarası dans festivalleri ve dans yarışmalarında okulumuzu temsil etme fırsatı bulan Dans Kulübü en aktif öğrenci kulüplerinden biridir.
Kulüp İletişim: clubs.dance@ozu.edu.tr

OzU Debate
Kulübümüz öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak onları dünya ölçeğinde kendilerini yetiştirmiş bireyler haline getirmek, yurt içi ve yurt dışındaki başarılı öğrencilerle aynı platformlarda buluşturarak vizyonlarını geliştirmek amacını gütmekte ve Özyeğin Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası münazara yarışmalarında temsil etmektedir.
Kulüp İletişim: clubs.debate@ozu.edu.tr

OzU IEEE
Dünyanın en önde gelen mühendis topluluklarından olan IEEE, (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) ÖzÜ ile gerçekleştirdiği seminer ve eğitimlerle öğrencilerimizin geleceğini belirlemelerine ve öğrenim hayatlarını renklendirmelerine katkı sağlar.
Kulüp İletişim: clubs.ieee@ozu.edu.tr

OzU LGBTIQ+
OzU LGBTIQ+ Kulübü, LGBTIQ+ bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hakları alanında yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması ve yönlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunmayı ve bu faaliyetler hakkında kamuoyu oluşturmayı, cinsel kimliklerini veya yönelimlerini kabullenmekte veya açıklamakta zorluk yaşayan öğrencilerin, kendilerini güvende hissedecekleri; yalnız olmadıklarını görecekleri; saygı, sevgi ve hoşgörü esaslarına dayalı bir ortam oluşturmayı, cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılığa; homofobik, bifobik, transfobik tutum ve uygulamalara karşı çalışmalar yürütmeyi amaçlar.
Kulüp İletişim: clubs.lgbtiq@ozu.edu.tr

OzU Maker
Tüketmek yerine üretmenin, rekabet yerine paylaşımın öncelikli olduğu “kendin yap” kültüründen daha fazla insanın haberdar olması ve dahil olmasını amaçlamaktayız. Yeni teknoloji ile tanışma fırsatı yakalayacak kişilerin, üretmeye olan heyecanlarını gerek proje çalışmaları, gerek atölye ve eğitimler ile arttırmayı hedeflemekteyiz.
Kulüp İletişim: clubs.ozumaker@ozu.edu.tr

OzU OR
OzU Operations Research Club’da (OzU OR), Karar Destek Sistemleri, Üretim ve Yönetim Planlama, Lojistik, Finans ve Kalite Kontrol alanlarında sektörü ve sektörün işleyişini öğrenebilirsiniz. Fabrika ziyaretleri, ihtiyaca yönelik Tea-Talk ve eğitimler ile öğrencilerin donanımlı olarak mezun olmaları kulübün başlıca hedefleri arasındadır.
Kulüp İletişim: clubs.ozuor@ozu.edu.tr

OzU Wings Volume-up
OzU Wings Volume-up üyeleri sergiledikleri eğlenceli dans gösterileri ile maçlar sırasında spor takımlarımızı desteklerken, hem takım oyuncularına moral desteği verir hem de izleyenlere daha keyifli bir maç seyri sunar. Ayrıca çeşitli flashmoblarla hem OzU spor takımlarını, hem de kampüs hayatını tanıtmayı hedefler.
Kulüp İletişim: clubs.wings@ozu.edu.tr

ÖzÜ Oda Tiyatrosu
ÖzÜ Oda Tiyatrosu, üniversite öğrencilerinin ve bölge halkının sanat bilincinin yükseltilmesi amacıyla kurulmuş, başta tiyatro olmak üzere, kültürel etkinlikler üreten, çağdaş sahneleme biçimlerine uygulama alanı sunan, sanat eğitimi veren, ücretli ve ücretsiz etkinlikler yapan, diğer üniversite kulüpleriyle işbirliği içinde her alanda etkinliklerinin sergilenmesine ev sahipliği yapan, yerli yabancı profesyonel tiyatroları, sahne sanatlarını içinde yer alan tüm etkinlik gruplarını konuk ederek üniversitenin kültürel gelişimine katkıda bulunan hacimli tiyatro sahnesidir.
Kulüp İletişim: clubs.chamber.theatre@ozu.edu.tr

ÖzÜ SAS
Su Altı Sporları Kulübü, su altı dünyasını tanımak, mavinin gizemlerini keşfetmek ve bu güzel deneyimi Özü öğrencileriyle paylaşmak hedefiyle kurulmuş bir kulüptür. Başta dalış olmak üzere, çeşitli sualtı sporlarını üniversitemizde öncelikle tanıtmayı sonrasında ise sevdirmeyi amaçlamaktadır. Kulübümüz dalış eğitimleri verip, lisans kazandırdığı üyelerini yaz kış demeksizin çeşitli bölgelerde dalışlar düzenleyerek mavinin büyüleyici tonlarıyla buluşturmaya hızla devam etmektedir.
Kulüp İletişim: clubs.ozusas@ozu.edu.tr

ÖzÜ Tiyatro
Topluluğu Kulübümüz, Tiyatro günleri düzenlemeyi ve tiyatro ustalarıyla söyleşiler yapmayı, önemli edebi eserleri canlandırmayı, sanat algısını yeşertmeyi, güzel konuşma ve hitabet gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve tiyatro kültürünü tüm okula yaymayı amaç edinmiştir. Ayrıca, öğrencilerin tiyatro sanatına yönelmelerini sağlayarak entelektüel ve girişimci kimliklerine katkıda bulunacakları bir platform oluşturur.
Kulüp İletişim: clubs.theatre@ozu.edu.tr

Psikoloji Kulübü
Psikoloji lisans bölümü öğrencileri tarafından kurulan kulüp, her akademik yıl içinde farklı etkinlikler düzenlemektedir. Her bireyin psikolojiyle buluşabileceği bir platform yaratıp, kişisel ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıp, farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
Kulüp İletişim: clubs.psychology@ozu.edu.tr

Savunma Sanatları Kulübü
Savunma Sanatları Kulübü üyelerine çeşitli savunma sanatlarını öğretmeyi, özgüvenlerini arttırmayı, bedensel disiplinlerini geliştirmelerini ve savunma sanatları hakkında genel kültür edinmelerini amaç edinmiştir. Uzman eğitmenlerle, bilinçlendirme seminerleri ve diğer kulüp etkinlikleriyle bütün üyelerimizin savunma sanatları konusundaki genel ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz. Sizleri bu farkındalığı, bilinci, dostluğu ve eğlenceyi yaşamanız için kulübümüze davet ediyoruz.
Kulüp İletişim: clubs.defensearts@ozu.edu.tr

Sinema Kulübü
Sinema Kulübü “CineÖzÜ”, kısa film yarışması, açık hava film gösterimleri, film geceleri ve film okumaları ile sinemaya ilgi duyan bütün öğrencileri bünyesinde toplamayı amaçlar. Aynı zamanda üyeleri arasında gerçekleştirdiği görev paylaşımı ve sorumluluk beklentisiyle, üyelerinin grup çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi bireyler haline gelmesini hedeflemektedir.
Kulüp İletişim: clubs.cinema@ozu.edu.tr

Sivil Havacılık Kulübü
Sivil Havacılık Kulübü’nde, havacılık alanındaki teknoloji ve gelişmeleri yakından takip ederek alandaki en son yenilikleri öğrenebilir, sektörün önde gelen aktörleriyle tanışabilir, ilk günden havacılık dünyasının bir parçası haline gelebilirsiniz. Her yıl giderek büyüyen kulübümüzün amacı güncel teknoloji, bilgi ve deneyimlerle gelecek nesil havacılara örnek olmaktır.
Kulüp İletişim: clubs.aviation@ozu.edu.tr

Toplumsal Çatı Kulübü
Gençlerimize vizyon kazandırmayı hedefleyen, geçmişe saygı, bugüne dokunuş, geleceğin yükselişi prensipleriyle yarım kalan hayalleri gerçekleştiren, ekonomiye destek sağlayarak sürdürülebilir kalkınma yaratmayı amaçlayan ve hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun her bir ferdine hitap eden bir kulüptür.
Kulüp İletişim: clubs.umbrella@ozu.edu.tr

Türk Tarih ve Kültür Topluluğu
Türk Tarih ve Kültür Topluluğu, söyleşi, panel ve konferans gibi etkinliklerle tarihi araştırmaya ve incelemeye yönelik çalışmalar yapmayı amaçlar. Türk tarihinin yanı sıra, ülke gündemini de takip ederek güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir, yaşadıkları toplumun ve tarihin tanığı olma bilincini arttırma hedefiyle çeşitli etkinlikler düzenler.
Kulüp İletişim: clubs.turkishhistory@ozu.edu.tr

Uluslararası Otelcilik ve Turizm Kulübü
Uluslararası Otelcilik ve Turizm Kulübü, öğrencilerde çağdaş otelcilik ve turizm bilincini oluşturma vizyonuyla kurulmuş olup, Türkiye ve dünya turizmini yakından takip eder. Ayrıca otel ve restoranlara geziler organize ederek ve sektörün duayenlerini üniversitemize davet edip söyleşi ve paneller düzenleyerek sektörü yakından tanımayı ve tanıtmayı amaçlar.
Kulüp İletişim: clubs.tourism@ozu.edu.tr

Yapı Kulübü
Yapı Kulübü başta inşaat mühendisliği öğrencileri olmak üzere yapı ve inşaat sektörüne ilgi duyan bütün öğrencileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Özü Yapı Kulübü teknik geziler düzenleyerek, bölüm ve sektör hakkında bilgilendirici buluşmalar gerçekleştirerek ve çeşitli yapı ve tasarım yarışmalarına katılarak öğrencilerin akademik ve sektörel gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Kulüp İletişim: clubs.construction@ozu.edu.tr