Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Stratejik Plan Hazırlık ve Takip Süreci

Stratejik Plan Hazırlık ve Takip Süreci

Özyeğin Üniversitesi vizyonu doğrultusunda 2018-2023 stratejik planında ana sorumluluk alanları olarak dış ve iç paydaşlar, lisans ve lisansüstü eğitim, araştırma, bilgi transferi ve yönetişim alanlarına karar verilmiştir. Bu ana sorumluluk alanlarına hizmet edecek 7 amaç ve 23 hedefe odaklanılmış, bu amaç ve hedeflere ulaşılabilirliği ölçmek amacıyla 132 performans metriği (gösterge) tayin edilmiştir.

Stratejik Plan çalışmaları kapsamında Üniversitemizde bulunan 6 fakülte ve 2 yüksekokul, 28 bölüm, İngilizce hazırlık programı, 23 lisans programı ve 35 lisansüstü programı (8 doktora, tezli ve tezsiz olmak üzere 27 yüksek lisans) için somut ve ölçülebilir metrik performanslarının takibi için özel bir yazılımının kullanılmasına karar verilmiştir. Bu yazılım üzerinde her bir fakülte, yüksekokul, bölüm ve program özelinde karneler oluşturulmuştur. Oluşturulan karnelerde her fakülte, bölüm ve program için metrik, hedef, amaç, sorumluluk alanı yapısı kurulmuştur. Aşağıdan yukarıya doğru metrik, hedef, amaç, sorumluluk alanı hiyerarşisinde belirlenen ağırlıklarla dengeli karne ölçümlemesi ve hedefe ulaşma performans skoru hesaplanabilmektedir.

Hedef değerlerimizin belirlenmesi ile birlikte hedef değerlerimize ulaşabilmek amacıyla aksiyon planları hazırlanmış ve Temmuz 2019 tarihi itibari ile metrik performanslarının iyileştirilmesi ve aksiyonların gerçekleştirilmesi takibine başlanmıştır.

Özyeğin Üniversitesi Stratejik Plan takibi Planla-Uygula-Kontrol Et-Öner (PUKÖ) sürekli iyileştirme döngüsüne uygun olarak takip edilmektedir. Her yıl Ocak-Şubat ayları içerisindeki ‘Planla’ aşamasında, aksiyonları oluşturmak/güncellemek ve gerekmesi durumunda hedef değerlerini güncellemek bulunmaktadır. ‘Uygula’ aşamasında, planlanan aksiyonların yıl içerisinde gerçekleştirilmesi ve metrik verilerinin toplanması bulunmaktadır. ‘Kontrol et’ aşaması her yıl Eylül-Ekim aylarında verilerin analiz edilmesi ve metrik performanslarının yorumlanması şeklinde yapılmaktadır. Kasım-Aralık aylarındaki ‘Önlem Al’ aşamasında ise sorunların ve fırsatların tespit edilmesi ve iyileştirmelerin önerilmesi yapılmaktadır. Ocak-Şubat aylarında bir sonraki sene için tekrar ‘Planla’ aşaması gerçekleştirilmektedir.