Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı Mezuniyet Yükümlülükleri

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı Mezuniyet YükümlülükleriUluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans programı kapsamında 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi itibaren Çift Anadal Programları (ÇAP) mezuniyet yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

ÇAP yapan öğrenciler, esas anadallarındaki tüm derslere ve mezuniyet yükümlülüklerine ek olarak ÇAP yapacakları ikinci anadal programının tüm zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamakla yükümlüdürler.


Fakülteler arası ÇAP yapan öğrencilerin esas anadallarındaki programlarında BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersi mevcut ise BUS 100 İşletmenin Temelleri ve BUS 190 İşletme Bilişimine Giriş derslerinden muaf tutulurlar. BUS 101 dersi esas anadal programlarında bulunmayan öğrenciler ise BUS 100 ve BUS 190 derslerini tamamlarlar.


İşletme Fakültesi Programları arasında ÇAP yapan öğrenciler için BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersini alıp geçmiş olan öğrencilerde aşağıdaki şekilde intibak işlemi uygulanacaktır:

  • Esas Anadalı için esas anadalında belirtilen intibak kuralları uygulanacaktır. ÇAP yaptığı programda ise ÇAP yaptığı 2. Anadal programının intibak kuralları uygulanacaktır.

ÇAP yapan öğrencilerin esas anadal programlarında yer alan staj yükümlülüklerini tamamlamaları yeterlidir; ikinci anadal için ayrıca staj yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ÇAP yapan öğrencilerin ikinci anadaldan mezun olabilmeleri için toplam kredilerinin en az 306 (240+66) olması gerekir. Esas anadal yükümlülüklerini ve ÇAP yaptığı programın tüm yükümlülüklerini tamamladıktan sonra toplam kredisi 306’nın altında kalan öğrenciler kredi açıklarını:

  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programında ÇAP yapıyorlar ise “Program içi” seçmeli dersler havuzundan tamamlarlar.