Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı ile öğrencilerini uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek küresel uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Program öğrencilere bugünün küresel piyasasında rekabet edebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandıracak modern ve kapsamlı bir Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  eğitimi sunmaktadır.

Programının amacı, uluslararası bir ortamda iş yapma süreçlerini ve bu süreçte ortaya çıkan karmaşıklıkları anlayabilen, işletmenin farklı işlevsel alanlarında sahip oldukları bilgi ve becerileri uluslararası girişimlerine uygulayabilen mezunlar yetiştirmektir. Her bir öğrenci, İngilizcenin yanında uzmanlaşacağı bölgede konuşulan yabancı dile de hakim olacak, yurtdışında eğitim görme ya da staj yapması özendirilerek, uluslararası platformda kendisini söz sahibi yapacak bilgi ve tecrübeye üniversite yıllarında ulaşacaktır.

Akademik Program

Öğrenciler, işletmenin bütün alanlarını kapsayan modern bir işletme eğitiminin yanı sıra, ikinci bir yabancı dil öğrenecek, çok uluslu şirketlerde yönetim, uluslararası iş yapma pratikleri ve stratejik planlama konularında gerçek hayat uygulamalarının da işleneceği bir eğitim göreceklerdir. Program süresince uluslararası kurumsal sorumluluk ve kültürlerarası iletişime vurgu yapılacak, üniversitenin girişimcilik ruhu üzerinde durulacaktır. Programda sunulacak ikinci yabancı diller, Türkiye’nin dış ticaretinde ve yatırımlarında stratejik öneme sahip bölgelerde konuşulan diller olacaktır. Öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri bölgelerin iş yapma koşullarını, fırsat ve kırılganlıklarını uygulamalı dersler ve bitirme projeleri ile yakalayabileceklerdir.

1. Yıl
İlk sene, program öğrencilerine, ekonomi, iş dünyasında karar alma süreçleri, girişimcilik, iş ahlakı gibi konularda zengin bir çerçeve sunmaktadır.

2. Yıl
İkinci sene, öğrencilerine kapsamlı bir işletme altyapısı sunmakta, kültürlerarası iletişimin önemine vurgu yaparak, pazarlama, finans, operasyon yönetimi gibi alanlarda bir altyapı sunmaktadır.

3. Yıl
Üçüncü yıldan itibaren bütün dersler, uluslararası işletme ve ticaret ekseninde şekillenir, işletmenin farklı işlevsel alanları uluslararası bağlamda uygulamaya konulur. Öğrenciler, ayrıca fakültelerindeki diğer programlardan ve Sektörel Çözümler programından dersler alarak vizyonlarını zenginleştirirler.

4. Yıl
Dördüncü yılda, öğrenciler, uzmanlaşmak istedikleri bölgedeki iş yapma pratikleri, küresel strateji oluşturma ve sektörel uygulama konularında uzmanlaşarak çok uluslu şirketlerin ve uluslararası kurumların ihtiyaçlarına cevap verebilecek uzmanlar olarak mezun olurlar.

Öğrenciler, zorunlu stajlarını kısa süreli iki ayrı staj halinde de yapabilirler. Bölüm, stajlarını yurtdışında yapmak isteyen öğrencilere yol gösterecek ve Uluslararası Ofis’e yönlendirecektir. Erasmus öğrenci yerleştirme programı ya da diğer uzun dönemli eğitim programlarıyla yurtdışında eğitim gören öğrenciler istedikleri takdirde bu eğitimi zorunlu staj yerine saydırabileceklerdir.

Hazırlıkİngilizce Hazırlık Programı
Birinci YılTemel Dersler
İkinci YılTemel DerslerProgram Dersleri
Üçüncü YılProgram DersleriSeçmeli Dersler
Dördüncü YılSeçmeli Dersler

Mezuniyet için Ders Yükü Koşulları

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğrencileri programdan mezun olmak için en az 44 ders alıp 120 krediyi (240 AKTS) tamamlamaları gerekir.

Programın mezuniyet koşulları aşağıda özetlenmiştir:

Ders TipleriToplam KrediDers Saatleri
Temel Dersler105
IBUS Program İçi Zorunlu Dersler17835
IBUS Program İçi Seçmeli Dersler122
Fakülte İçi Seçmeli Dersler244
Fakülte Dışı Seçmeli Dersler00
Serbest Seçmeli Dersler122
Staj / Sertifika42
Toplam24050