Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bölüm Başkanının Mesajı

Bölüm Başkanının Mesajı

Valkan YENİARAS
Dr. Öğretim Üyesi Volkan YENİARAS
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı
Küreselleşmenin şirketleri ve ülke ekonomilerini giderek daha fazla etkilediği günümüz iş dünyasında, uluslararası iş yapma pratiklerindeki farlılıkların anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Farklı koşullara sahip uluslararası pazarlar için farklı stratejiler oluşturmak,  küresel ölçekte rekabetçi olmanın da temel koşuludur. Bu anlayıştan yola çıkarak, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü programı, öğrencilerine küresel bir vizyon kazandırmanın yanında ülke ve pazar farklılıklarına dikkat çekmektedir. Küresel iş fırsatlarını tanımlama, ihracat ve ithalat yönetimi, uluslararası pazarlama ve küresel strateji gibi konularda gerçek iş dünyası uygulamalarını da kapsayan zengin bir içeriğe sahip olan program, ikinci bir yabancı dili zorunlu tutup yurtdışında staj ve eğitimi özendirerek öğrencilerini küresel iş dünyasına hazırlamaktadır..