Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Anıl
AKYILDIZ

Araştırma Görevlisi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Doktora

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Yeditepe Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Biyografi

Anıl Akyıldız, 2012 yılında Afyonkarahisar Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olmuştur. Aynı yıl tam burslu olarak başladığı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2017 yılında onur derecesi ile mezun olmuştur. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı üniversitede başladığı Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Programını 2020 yılında tamamlamıştır.Halihazırda Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku doktora programına devam etmektedir.