Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Atilla
Ansal

Atilla
Ansal

Profesör, İnşaat Mühendisliği, Kurucu Bölüm Başkanı, Zemin Dinamiği


Doktora

Northwestern Üniversitesi, 1978

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1969

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat MühendisliğiAraştırma Alanları

Laboratuvar ve arazi zemin deneyleri, zemin davranışları ve bünye denklemleri, zemin dinamiği, geoteknik deprem mühendisliği, sismik tehlike, depremlerde kuvvetli yer hareketi, sismik mikrobölgeleme, sıvılaşma, deprem senaryoları


Biyografi

Prof. Ansal 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden Yk.Mühendis olarak mezun olmuş, 1973-1978 Yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Eyaletinde Northwestern Üniversitesinde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1978 yılında İTÜ Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesinde doktor asistan olarak kabul edilmiş, aynı üniversitede 1982 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör olmuş ve 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalına geçmiştir. Kendisi 1 Mart 2012'den itibaren Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapmaktadır. Prof Ansal Amerika Birleşik Devletleri dışında Norveç, İtalya, İngiltere, Portekiz, ve Japonya'da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Halen 1994 yılından beri sürdürmekte olduğu Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği Genel Sekreterlik görevine ek olarak 2002 yılından beri Springer tarafından yayınlanmakta olan "Bulletin of Earthquake Engineering" adlı mühendislik dergisinin ve "Geological, Geotechnical and Earthquake Engineering" adlı kitap serisinin Editörlüklerini sürdürmektedir. Bu görevlerin dışında 1998-2000 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Bugüne kadar 24 yüksek lisan tezi 13 doktora tez yönetmiş olan Prof.Ansal'ın farklı konferans ve dergilerde yayınlanmış 200'ün üstünde Türkçe ve İngilizce bildiri, makale, kısa yazı ve araştırma raporu bulunmaktadır. Kendisinin ilgi alanları olarak; laboratuvar ve arazi zemin deneyleri, zemin davranışları ve bünye denklemleri, zemin dinamiği, geoteknik deprem mühendisliği, sismik tehlike, depremlerde kuvvetli yer hareketi, sismik mikrobölgeleme, sıvılaşma, deprem senaryoları.konuları sayılabilir.