Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

H. Canan
Sümer

H. Canan
Sümer

Profesör - Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, İş ve Örgüt Psikolojisi


Doktora

Kansas State University, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, 1996

Yüksek Lisans

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 1988

Lisans

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 1985Araştırma Alanları

Personel seçme alanında test, teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi; kişilik değerlendirmesi; performans yönetimi ve kültür; işyerinde taciz ve kötü muamele; toplumsal cinsiyet perspektifinden liderlik.


Biyografi

H. Canan Sümer 1985 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversiteden klinik psikoloji alanında olan yüksek lisans derecesini 1988 yılında almıştır. Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında olan yüksek lisans derecesini 1991 yılında University of New Haven’dan, doktora derecesini de 1996 yılında Kansas State University’den alan Dr. Sümer, 1996-2019 yılları arasında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olmuş, 2017-2019 yılları arasında da Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Dr. Sümer’in araştırma ilgi alanları arasında personel seçme test ve tekniklerinin geliştirilmesi, kişilik değerlendirmesi, performans yönetimi ve kültür, işyerinde taciz ve kötü muamele ve toplumsal cinsiyet perspektifinden liderlik konuları yer almaktadır. Kendi alanında ulusal ve uluslararası dergilerin yayın kurulunda yer alan Dr. Sümer, Türk Psikologlar Derneği ve uluslararası Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Derneği üyesidir ve Türkiye’yi, Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Değerlendirme Kurulu’nda temsil etmiştir. Askeri personel seçimi ve performans yönetimi üzerine kapsamlı projeler yürütmüş, NATO-HFM Panelinde Askeri Personelin Cezbedilmesi ve Muhafazası Çalışma Grubunda yer almıştır. Daha yakın bir zamanda da TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında mavi ve beyaz yaka personel seçiminde kullanılmak üzere bir ölçme değerlendirme sistemi geliştirme projesinde yer almıştır. Bu proje kapsamında ikisi uluslararası olmak üzere toplam yedi patentte buluş sahipleri arasında yer almaktadır. Dr. Sümer’in personel seçimi, kişilik değerlendirmesi, performans yönetimi, askeri personelin muhafazası ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları üzerine çok sayıda yayını bulunmaktadır ve insan kaynakları yönetimi alanında uygulamacılara yönelik eğitimler vermektedir.