Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ebru
TEKİN BİLBİL

Ebru
TEKİN BİLBİL

Dr. Öğr. Üyesi (ÜAK Doçent), Kentsel siyaset, Teknoloji Yönetişimi


Doktora

Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 2012

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları , 2004

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği, 2003Verilen Dersler

Sosyoloji, Araştırma Methodları, Bitirme Projesi, AB Mevzuatı ve  Türk Turizmi


Biyografi

Dr. Ebru Tekin Bilbil, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden 2003 yılında almıştır. Avrupa Çalışmaları yüksek lisans derecesini yine aynı kurumda 2004 yılında tamamlamıştır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde 2012 yılında almıştır. 2009 yılında 6 ay süre ile Dublin City University’sinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Doktora tezi “Küresel Piyasada Belirsizliğin Siyaseti: Fındığın Değiş-tokuşu ve Bunun Üretimi” başlıklı bir çalışmadır. 2003-2005 tarihleri arasında pazar araştırması alanında özel sektörde çalışmıştır. 2005 yılında arasında Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2010-2017 yılları arasında bir Amerikan teknoloji firmasında ülke temsilcisi olarak görev almıştır. 2014-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Araştırma konuları sosyoloji, siyaset bilimi ve iktisatın kesişim noktaları üzerinedir. Teorik olarak, çalışmaları piyasa ilişkileri, sosyal ağlar, belirsizlik, teknoloji ve yönetişim konularını kapsamaktadır. Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi alanlarında birçok ulusal ve uluslararası derneklere üyelikleri vardır.