Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Erzen
Öncel

Erzen
Öncel

Dr. Öğretim Üyesi


Doktora

Siyaset Bilimi, Boston Üniversitesi, 2015

Lisans

Uluslararası İlişkiler & Siyaset Bilimi ve Tarih (Çift Anadal), Boğaziçi Üniversitesi, 2003

Lise

Notre Dame de Sion LisesiAraştırma Alanları

Karşılaştırmalı Yönetim, Araştırma Metotları 


Verilen Dersler

Araştırma Yöntemleri, Güz 2019

Karşılaştırmalı Siyasal Kurumlar: Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri, Güz 2019


Biyografi

Erzen Öncel lisans derecesini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerinden (çift anadal), ve doktorasını 2015 yılında Boston Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden almıştır. 2010 yılından beri, Dünya Bankası tarafından finanse edilen, 145 ülkeden yaklaşık 40 bin liderin biyografik bilgilerini içeren ilk global ölçekteki veri tabanı olan Global Leadership Project'i (GLP) yürütmektedir. Dr. Öncel Mississippi, Boston ve Mef Üniversitelerinde dersler vermiştir.

Dr. Öncel’in araştırma alanları siyasi liderlik, siyasi kurumlar, etnik temsil, kotalar ve temsil üzerindeki etkisi, demokratikleşme gibi konularda yoğunlaşmıştır. Dr. Öncel, araştırmacıların liderlikteki değişimi izleyebilmelerini sağlayacak GLP veri tabanının ikinci faz çalışmalarına halen devam etmektedir.