Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ferhat
YILDIRIM

Öğr. Gör.
Ticaret Hukuku


Doktora

Viyana Üniversitesi Zivilrecht Institut / Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü (devam etmektedir)

Yüksek Lisans

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Marmara Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Sigorta Hukuku, Yargılama Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, Arabuluculuk


Biyografi

Ferhat Yıldırım, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Mezuniyet ile birlikte çeşitli şirketlerde ve hukuk ortaklıklarında hukuk danışmanı ve avukat olarak çalışan Yıldırım, doktora eğitimi için Viyana’da bulunmuştur. Doktora eğitimi sırasında Viyana Ticaret Mahkemesi, Viyana Hukuk Mahkemeleri ve Savcılık makamlarında adli staj (Rechtshörerschaft) yapmıştır.

2014 yılından 2017 yılına kadar Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev alan Yıldırım, 2015 yılında İstanbul Kemerburgaz (Altınbaş) Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmış, Adalet Programı bölüm başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2016 yılında ERASMUS Öğretim Elemanı değişim Programı kapsamında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Türk Hukukuna Giriş” (Einführung in das türkische Recht) dersini vermiştir. Eylül 2017’den bugüne Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk ABD bünyesinde tam zamanlı öğretim görevlisidir.

2017 yılında başladığı ikinci yüksek lisans eğitimini Mart 2019 itibariyle “Arabuluculuk ve Ombudsman” başlıklı tez ile tamamlamıştır. Eylül 2019’da ikinci doktora eğitimi için Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü bünyesinde “Sigortacılık” doktora programına kaydolmuş olup, hali hazırda tez aşamasındadır.

Birçok hukuk dergisinde makaleleri bulunan Yıldırım’ın “Arabuluculuk ve Ombudsmanlık”, “Avusturya Arabuluculuk Federal Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu”, editörlüğünü yaptığı “Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu”, yine editörlerinden biri olduğu “Şiddet ve Toplumsal Eşitlik” başlıklı kitapları bulunmaktadır. Goethe Institut (2015), Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) (2016), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2022) kurumları tarafından Almanya’nın çeşitli kurum ve üniversitelerinde araştırma ve eğitim bursiyeri olan seçilen Yıldırım, Almanca ve İngilizce bilmektedir.