Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

S. Feyza
Çinicioğlu

S. Feyza
Çinicioğlu

Profesör, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği


Doktora

İnşaat Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, 1986

Yüksek Lisans

İnşaat Mühendisliği, The University of Sheffield

Lisans

İnşaat Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, 1974Araştırma Alanları

Yumuşak zemin üzerindeki dolgular, makro ve mikro zemin davranışı, aletsel gözlemleme ve esnek tasarım, yumuşak zemin davranışı, zemin-yapı etkileşimi, mikrobölgeleme.


Biyografi

Feyza Çinicioğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuş, 1976’da Sheffield Üniversitesi’nden aynı alanda yüksek lisans derecesini almıştır. 1976-1982 yılları arasında çalışmalarına sektörde İnşaat Mühendisi olarak devam etmiş ve 1983-1986 arasında yaptığı doktora çalışmaları ile Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Geoteknik alanında doktora derecesini almıştır. Dr. Çinicioğlu, 1986-1993 yıllarında Anadolu Üniversitesi ve 1993-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi’nde, 1996 yılında Profesör unvanını alan Feyza Çinicioğlu Anabilim dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. Feyza Çinicioğlu 2018 yılından itibaren akademik çalışmalarını Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde devam ettirmektedir.  Ulusal ve uluslararası çeşitli mesleki kuruluşların üyesidir. Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu 2005-2011 yılları arasında genel sekreter ve yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığı Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği’nin (ISSMGE, Türkiye birimi) başkanlık görevini 2011-2021 yılları arasında on yıl süreyle  yürütmüştür. Aynı kuruluşta 2021’den itibaren yönetim kurulu üyesi olarak hizmetlerine devam etmektedir ve 2022 yılında ISSMGE European Board’a üye olarak atanmıştır.  Akademik hayatı süresince çeşitli araştırma ve uygulama projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almıştır. Bitmiş ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiştir. Başlıca araştırma alanları yumuşak zeminler üzerinde inşa edilen dolguların tasarım ve inşaatı, makro ve mikro zemin davranışı, gözlemsel yöntemler, zemin-yapı etkileşimidir. Bu perspektif içerisinde Dr. Çinicioğlu araştırmalarını ağırlıklı olarak yeni teorik ve analitik  yöntemlerin geliştirilmesine yönelik olarak sürdürmektedir.