Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Gözde
TÜRKELİ

Gözde
TÜRKELİ

Araştırma Görevlisi

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lise

Çapa Anadolu Öğretmen LisesiAraştırma Alanları

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Devlet Teorisi, Feminist Hukuk Çalışmaları


Biyografi

Gözde TÜRKELİ 2009 yılında Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olmuş; hukuk eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2014 yılında tamamlamıştır. Aynı sene İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programına başlamış ve eş zamanlı olarak avukatlık stajını tamamlamıştır. Aralık 2015’te aldığı avukatlık ruhsatı ile bir dönem avukat olarak çalışmıştır. 2017 yılında Università degli Studi di Milano’da Erasmus değişim programı kapsamında kütüphane araştırmasına gitmiş olup, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçu” konulu yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Şu anda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir.

2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmak üzere katılmıştır. Diğer ilgi alanları ceza hukuku, devlet teorisi ve insan hakları doktrinidir.