Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Gülay
Altay

Gülay
Altay

Profesör

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1977

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1971

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1970Araştırma Alanları

Çelik yapıların analiz ve tasarımı, yapısal birleşimler, yapısal stabilite, deprem yapı mühendisliği, yapılarda aktif ve pasif kontrol, tarihi binaların onarım ve güçlendirilmesi, hafif çelik yapılar, plaklar, akıllı yapılar

 


Biyografi

Yüksek Mühendislik, Doktora ve Doçentlik derecelerini, sırasıyla 1971,1977 ve 1982 yıllarında İTÜ’den, Profesörlük derecesini ise 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır.1975-1977 yılları arasında A.B.D.’de Princeton Üniversitesi’nde misafir öğrenci, 1981-1982 yılları arasında Lehigh Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve 1987-1988 yılları arasında da George Washington Üniversitesi’nde misafir profesör olarak çalışmalar yapmıştır. 1992-1998 yılları arasında BÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Bölüm Başkanı, 2006-2009 yılları arasında da BÜ, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmıştır.

Bugüne kadar 80’den fazla yüksek lisans tezi ve 17 doktora tezi yönetmiş olan Prof. Altay’ın farklı konferans ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda İngilizce ve Türkçe bildiri, makale, araştırma ve uygulama  raporları bulunmaktadır. Dinar ve Adana depremleri sonrası gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme projelerinin Boğaziçi Üniversitesi kısmında yürütücülük yapmıştır. Uluslar arası düzeyde COST-C1 (Yarı-rijit Birleşimler), COST-26 (Olağanüstü etkiler Altındaki Kentsel Yerleşimlerde Yapılar) ve FP-6 PROHITECH “Tarihi yapıların geri dönüşümlü teknolojilerle korunması”, “Android- Afete Dayanıklı Şehirler” gibi Avrupa projelerinde ve bir NATO  projesinde ülke temsilcisi ve araştırmacı olarak yer almıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün başlattığı “Tarihi yapılarda deprem  riskinin yönetimi kılavuzu” projesinde görev almıştır.