Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Nevşet Gül
Çanakçıoğlu

Nevşet Gül
Çanakçıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi


Doktora

Mimari Tasarım, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016.

Yüksek Lisans

Mimari Tasarım, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

Lisans

Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.Biyografi

Nevşet Gül Çanakçıoğlu, 2002 yılında mimarlık alanında lisans derecesini, 2011 yılında “İstanbul’da Farklı Sosyal Grupların Yerleştiği Çevrelerde Yaşayan Çocukların Algısal Süreçlerinin Bilişsel Haritalar Yöntemiyle İrdelenmesi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini, 2016 yılında ise, “Pediyatrik Tedavi Mekânlarını Kullanan Bireylerin Mekânsal Algılarının Bilişsel ve Mekân Dizimi Yöntemleriyle İrdelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Çeşitli mimarlık ofisleri ve inşaat şirketlerinde teknik ofis mimarı ve proje koordinatörü olarak çalışmış, bireysel ve farklı ekiplerle mimari tasarım yarışmalarına katılmıştır. 2011-2012 yılları arasında Okan Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Çalışmaları, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Akademik çalışmaları, pediatrik tedavi çevreleri, çocuğun mekân algısı, davranış haritaları, bilişsel haritalar ve mekân dizimi üzerine yoğunlaşmıştır.