Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Güliz
Özorhon

Güliz
Özorhon

Doç. Dr.


Doktora

Mimarlık-Mimari Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009

Yüksek Lisans

Mimarlık- Yapı Fiziği ve Malzemesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2003

Lisans

Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Ekolojik Tasarım, Konut-Konut Yerleşimleri, Mimarlık Eğitimi


Biyografi

Dr. Güliz Özorhon, lisans eğitimini 2000 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde bitirmiş, Yüksek Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yapı Fiziği ve Malzemesi Programı’nda “Güneş Etkisine Bağlı Yapı Kabuğu Oluşumu ve Malzeme Seçim Kriterleri” adlı çalışması ile 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2003-2009 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda yapmış ve “1950-60 Dönemi İstanbul Konut Mimarlığının 21.Yy Konutu Çerçevesinde Değerlendirilmesi” adlı çalışması ile tamamlamıştır. 2000 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladığı T.C.Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde, 2009-2012 yılları arasında beri Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kongrelerde sunulmuş, çeşitli dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve ulusal mimari proje yarışmalarında aldığı ödülleri vardır.