Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Işık
Özer

Dr. Öğr. Üyesi (ÜAK Doçent)
Ticaret Hukuku


Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Başkent Üniversitesi Hukuk FakültesiBiyografi

Dr. Işık Özer, lisans derecesini 2004 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yüksek lisans derecesini 2007 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünden ve doktora derecesini ise 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Bölümünden almıştır. Doktora eğitimi sırasında, TÜBİTAK bursu ile gittiği Pennsylvania State Üniversitesi Dickinson School of Law’da misafir doktora öğrencisi olarak araştırmalarını tamamlamıştır. 2004 ila 2013 yılları arasında araştırma görevlisi olarak; 2013 – 2014 yılları arasında da öğretim görevlisi olarak Başkent Üniversitesinde görev yaptıktan sonra, 2014 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde çalışmaya başlamıştır. Görevi sırasında Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku dersleri de vermiş olan Dr. Özer, özellikle Şirketler Hukuku ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında çalışmalarına devam etmektedir.