Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kaan
ÖZGÜN

Dr. Öğr. Üyesi


Doktora

Queensland University of Technology, 2015

Yüksek Lisans

Anhalt University, 2005

Lisans

Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı,2001Biyografi

Dr. Kaan Özgün lisans derecesini 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, yüksek lisans derecesini 2005 yılında Almanya’da Anhalt Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden aldıktan sonra doktora derecesini Avusturalya’da Queensland University of Technology’de 2015 yılında almıştır. Doktora tezinde yenilenebilir enerjiyi ekolojik altyapı olarak yorumlayan kamusal mekana entegrasyonunu sağlayan bir tasarım çerçevesi geliştirdi. Daha sonra doktora sonrası araştırmalarını Suya Duyarlı Kentler İşbirlikçi Araştırma Merkezinden (CRCWSC) aldığı 2 yıllık araştırma hibesi ile Queensland Üniversitesinde Mimarlık bölümünde devam etti. Kentleri sel ve kuraklığa karşı daha dirençli yapmak için kent havzalarında yeşil altyapıların mekânsal analiz ve planlanması, konut tipolojisi geliştirilmesi üzerine ulusal çok ortaklı (Brisbane belediyesi, Monash Üniversitesi (MU) Melbourne ve Batı Avusturalya Üniversitesi (UWA) Perth) bir projede çalıştı. Dr Özgün’ün araştırmaları sürdürülebilir ve dirençli kentler için yeşil altyapı planlama, tasarım ve değerlendirme süreçleri; disiplinler arası ve tasarım odaklı araştırma yöntemleri; Mekânsal analizler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) haritalama yöntemleri ve bunların mimari tasarım eğitimine entegrasyonu; modern peyzaj mimarlığı kuram ve pratiği başlıkları altında toplanabilir.