Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mehmet E.
Genç

Mehmet E.
Genç

Dr. Öğretim Üyesi


Araştırma Alanları
 • Ülke kurumsal çevresinin firmalar üzerinde etkisi
 • Gelişmekte olan ülke firmalarının yurtdışına açılması
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke firmalarının karşılaştırmalı rekabet avantaj ve dezavantajları
 • Coğrafi (dış pazar) çeşitlendirmesi ve firma performansı arasındaki ilişki
 • Doğrudan yatırımlarda ülke seçimi
 • Doğrudan dış yatırımın yerli firma verimliliği ve ekonomik büyüme üzerinde etkisi
 • Dış pazarlara giriş ve çıkış dinamikleri

Eğitim

Doktora
University of Minnesota, Business Administration, 2005
Yüksek Lisans
ODTÜ, İşletme, 1997
Lisans
ODTÜ, İnşaat Mühendisliği, 1994


Araştırma
Makaleler
 • Cuervo-Cazurra A., Genç M. 2011. “Obligating, Pressuring, and Supporting Dimensions of the Environment and the Non-Market Advantages of Developing-Country Multinational Companies.” Journal of Management Studies, 48(2): 441-455.
 • Genç M. 2009. “How to get the most out of Foreign Direct Investment in commercial banking.” Journal of Globalization, Competitiveness and Governability, 3(1): 76-87.
 • Cuervo-Cazurra A., Genç M. 2008. “Transforming disadvantages into advantages: Developing-country MNEs in the Least Developed Countries.” Journal of International Business Studies, 39: 957-979.
 • Zaheer S., Schomaker M., and Genç M. 2003. “Identity versus culture in mergers of equals.” European Management Journal, 21(2): 185-191.
 
Kitap Bölümleri
 • Cuervo-Cazurra A., Genç M. 2012. “Categories of Distance and International Business”. In G. Wood and M. Demirbag (Eds.) Handbook of Institutional Approaches to International Business, pp.219-235. Edward Elgar: Northampton, MA.
 • Castañer, X., Genç M. 2011. “Expanding into institutionally different countries: Firm experience and entry mode choice.” In T.K. Das (Ed.) Strategic Alliances in a Globalizing World, pp 1-25. Information Age Publishing: Charlotte, NC.
 
Devam Eden Araştırmalar
 • Genç, M., Gözübüyük, R. “Home country institutional environment, firm capabilities, and emerging market multinational corporations abroad” Submitted to Special Issue on “How Does a Multinational Company’s Home Country Matter,” Journal of World Business.
 • Gardberg, N., Genç, M., Newberry, W. Strategic group membership and foreign direct investment: Location choice and timing in fragmented industries”
 • Genç, M., Castañer, X. Institutional environment diversity and multinational enterprise profitability: An empirical analysis in banking”
 • Gardberg, N., Genç, M., Newberry, W. “Knowing When to Leave the Party: What Factors Contribute to Market Exit”
 • Genç, M., Gardberg, N. and Newberry, W. “Advanced Economy Multinational Enterprises in Emerging Markets: An Empirical Study of Survival”

Verilen Dersler

Uluslararası İşletme (MGMT302), İş Entegrasyonu (SEC402), Strateji (MGMT402), Girişimci Strateji (ENTR512), Stratejik Yönetim (MGMT701), Strateji ve Endüstri Analizi (MGMT823), Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütlenme (MGMT837), Strateji Oluşturma (MGMT906), Uluslararası İşletme ve Strateji (MGMT919)