Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Melda
KÖSE

Dr. Öğr. Üyesi
Genel Kamu Hukuku


Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Maltepe Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Genel Kamu Hukuku


Biyografi

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Melda Köse, 1997 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı. 2001 yılında lisans öğreniminden dereceyle mezun oldu.
Aynı yıl Genel Kamu Hukuku (GKH) Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Ayferi Göze’nin yanında araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Köse, 2004’te Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans programından “Locke ve Hobbes’un Mülkiyet Hakkı Karşılaştırması” başlıklı teziyle mezun oldu. 2015 yılında da “Anayasal ve Siyasal Eşitlik Bağlamında Kadın” başlıklı teziyle de Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku programında doktorasını tamamladı. Doktoradan sonra devraldığı Maltepe Üniversitesi GKH Anabilim Dalı Başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Köse, Hukuk fakültesinde Devlet Teorisi, Siyaset Bilimi, Siyasal Tarih derslerini, İnsan Hakları Yüksek Lisans programında da İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları ve Hukukta Araştırma Yöntemleri dersini yürütmektedir.