Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mina Seraj
Akşit

Mina Seraj
Akşit

Dr. Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları
 • Tüketici kültürü
 • Sanal topluluklar
 • Dijital pazarlama
 • Sosyal medya

Eğitim

Doktora
Boğaziçi University, Marketing
Yüksek Lisans
Boğaziçi University, MBA
Lisans
University of Pennsylvania, Economics


Araştırma
Makaleler
 
 • Toker, A., Seraj, M., Kuscu, A., Yavuz, R., Koch, S., and Bisson, C. (2016). Social Media Adoption: A Process Based Approach. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce (SSCI), 26(4), 344-363.
 • Atakan, S.S. ve Seraj, M. (2016). Ev-içi Yiyecek Hazırlanması Davranışının Arkasındaki Tüketici Motivasyonlarının İncelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı 2.
 • Seraj, M. (2012). We create, we connect, we respect, therefore we are: intellectual, social, and cultural value in online communities. Journal of Interactive Marketing (SSCI), 26(4), 209-222. (Emerald Citations of Excellence 2015) 

Kitap Bölümleri

 •  Merdin, E. and Seraj, M. (2013). Are You Involved? Are You Focused?: The Regulatory Fit and Involvement Effects on Advertisement Effectiveness. In Advances in Advertising Research (Vol. IV): The Changing Roles of Advertising, 4, 329.
 •  Seraj, M. and Toker, A. (2012). Social Network Citizenship. In Handbook of Research on Business Social Networking: Organizational, Managerial, and Technological Dimensions, IGI Global, 339-357.

Devam Eden Araştırmalar

 • Brand Warriors, with R.V. Kozinets and A. Toker, in preparation for Journal of Marketing. 
 • Negotiation of Prosumption in the Context of Food, with S.S. Atakan, in preparation for Journal of Consumer Marketing.

Verilen Dersler

Pazarlama (MKTG201), Kişisel Satış ve Satış Yönetimi (MKTG416, MKTG825)