Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mustafa
Topaloğlu

Mustafa
Topaloğlu

Prof. Dr.
Ticaret Hukuku


Doktora

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

Lisans

Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Banka Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku Elektronik Ticaret Hukuku, Maden Hukuku, Tahkim Hukuku


Biyografi

1963 yılında Kadirli’de doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Doktoru ünvanını aldı. Şekerbank TAŞ Adana Bölge Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2002 yılında Doçentlik sınavını başararak Hukuk Doçenti ünvanını aldı. 2008 yılında Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Üyeliğinde bulundu.Devlet Planlama Teşkilatı’nda 9.Kalkınma Planı Fikri Haklar Komisyonunda çalıştı. 2007 yılında Beykent Üniversitesinde Ticaret Hukuku Profesörlüğüne yükseltildi ve 2016 yılına kadar Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürdü. 2010 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Listesine hakem olarak atandı. Çukurova Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve Maden Hukuku alanında lisans ve lisansüstü dersler verdi. Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku dersini okuttu. Maden Kanunu ve Yönetmelikleri hazırlayan komisyonlarda yer aldı.