Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Neşe
Ganiç Sağlam

Neşe
Ganiç Sağlam

Dr. Öğr. Üyesi


Doktora

Yapı Bilimleri, İTÜ, 2017

Yüksek Lisans

Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi, İTÜ, 2012

Lisans

Mimarlık, İTÜ, 2010Biyografi

Dr. Neşe GANİÇ SAĞLAM, 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü üçüncülük derecesiyle ile bitirmiştir. Aynı üniversitede 2012 yılında Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programını ve 2017 yılında Yapı Bilimleri Doktora Programını tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi süresince araştırmalarının bir bölümünü, 2011-2012 yılları arasında 6 ay ve 2016-2017 yılları arasında 1 yıl süreyle, burslu araştırmacı olarak Politecnico di Torino Enerji Departmanı’nda sürdürmüştür. 2011-2017 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Binalarda maliyet etkin enerji verimliliği, yaklaşık sıfır enerji binalar ve yeşil bina sertifikalandırma sistemleri konularında katıldığı araştırma projeleri, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.