Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ayşe Nilay
Şenol

Ayşe Nilay
Şenol

Dr. Öğr. Üyesi (ÜAK Doçent)
Medeni Hukuk


Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku


Biyografi

Doç. Dr. Ayşe Nilay Şenol, lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış; yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde “The Protection of Computer Programs in Turkish Law on Intellectual and Artictic Works” başlıklı tezi ile; doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bayilik Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Doçentlik eseri olarak hazırladığı “Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri” ve diğer çalışmaları ile 2022 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan doçent unvanı alan Ayşe Nilay Şenol; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku alanlarında akademik ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir. Ayşe Nilay Şenol sicile kayıtlı arabulucu, Aile Hukuku Derneği ve İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Komisyonu üyesidir.