Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özlem
Dilber

Dr. Öğretim Görevlisi

Doktora

Atatürk Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, 2021

Yüksek Lisans

Modern Türkiye Tarihi, Atatürk Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, 2009

Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Marmara Üniversitesi, 2007

Lise

Samsun Anadolu LisesiBiyografi

Özlem Dilber lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise 2009 ve 2021 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü’nden almıştır. 2010-2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Modern Türkiye Tarihi dersini vermiştir. 2014-2016 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi’nde Modern Türkiye Tarihi derslerine asistanlık yapmıştır. 2016 yılından beri aynı üniversitede Modern Türkiye Tarihi dersleri vermektedir. Özlem Dilber’in araştırmaları Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet dönemi kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi alanında yoğunlaşmaktadır.