Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

M. Pınar
Mengüç

Profesör, FYE, Makina Müh. & Direktör, EÇEM, Işınımla Isı Transferi, Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Binalar


Doktora

Mechanical Engineering , Purdue University, 1985

Yüksek Lisans

Makina Mühendisliği, ODTÜ, 1980

Lisans

Makina Mühendisliği, ODTÜ, 1978

Lise

Ankara Fen Lisesi, AnkaraAraştırma Alanları

Radiative heat transfer; nanoscale transport phenomena; applied optics; energy conservation and innovations in buildings.


Biyografi

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM/CEEE) Direktörü
Makina Mühendisliği Bölümü Kurucu Başkanı (2009-2019)

M. Pınar Mengüç, Ankara Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını 1985’de ABD Purdue Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra ABD Kentucky Üniversitesi’nde (University of Kentucky, Lexington) çalışmış, 1988’de doçent ve 1993’de profesör olmuştur. 2008 senesinde de ‘Engineering Alumni Association’ Kürsü Profesörlüğüne getirilmiştir. 1991’de İtalya’da Napoli’de bulunan Universita degli Studi “Federico II’de, 1998-1999 akademik yılında da Cambridge, Boston’da Harvard Universitesi, Massachusetts General Hospital’da Ziyaretçi Profesör olarak görev yapmıştır.

2009 yılı başında Özyeğin Üniversitesi’ne Makina Mühendisliği Bölümü’nü kurmak üzere katılmış; aynı yıl Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (CEEE/EÇEM)’ni kurmuştur. Prof. Mengüç, kariyeri boyunca gerek makro, gerek mikro, gerekse de nano-boyut termal sistemler üzerinde, özellikle de ışınımla ısı transferi ve sürdürülebilir enerji odaklı çalışmalar yapmıştır. Mengüç’ün üzerinde çalıştığı 60’dan fazla araştırma programı şimdiye kadar ABD, AB, ve Türkiye’de fonlanmıştır; bu çalışmalar ABD’de yaklaşık 10 milyon USD ve Türkiye’de de 3 milyon Euro seviyesinde kaynağın direkt olarak araştırma için kullanılmasını sağlamıştır. Şimdiye kadar 70’den fazla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrenciye danışmanlık yapmış olan Mengüç’ün 150’den fazla bilimsel dergi yayını, 220’den fazla konferans bildirisi vardır. Dünya genelinde 130’dan fazla davetli/key-note konuşma vermiş olan Mengüç’ün dört kitabı, biri triadik (üçlü) olmak üzere 6 patenti bulunmaktadır. Mengüç, 2006’dan beri, Elsevier tarafından yayınlanan Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (JQSRT) adlı derginin üç baş-editöründen (Editor-in-Chief) birisidir. Aynı zamanda, 2019 itibari ile de yeni açık-erişim dergisi Physics Open’ın da editörüdür. Kendisi, ASME ve ICHMT şeref üyesi (fellow) ve OSA kıdemli üyesidir.

Mengüç’ün kendi start-up şirketi STI ile geliştirdikleri ‘parçacık ölçme sistemi,’ ABD R&D Magazinin 2005 yılında verdiği en önemli 100 inovasyon ödülünden birisini kazanmıştır. Mengüç, Özyeğin Üniversitesi’nden 2014 Bilgi Transferi ödülünü ve 2015 yılında Üstün Araştırma ödülünü almıştır. 2018’de de American Society of Mechanical Engineering (ASME) Isı Transfer Anma Ödülü’ne (Heat Transfer Memorial Award, Art Category) layık görülmüştür. 2020’de de ABD Purdue Üniversitesi tarafından ‘Üstün Makina Mühendisi’ ödülü ile onurlandırılmıştır. Ayrıca, Mengüç ve EÇEM takımı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Birincilik Ödülünü (2019) ve İstanbul Ticaret Odası ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortaklaşa verilen Enerji Verimliliği birincilik ödülünü (2020) kazanmışlardır. Mengüç 2016’da Bilim Akademisi’ne seçilmiştir ve hala BA Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.