Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Reyhan
Aydoğan

Dr. Öğretim Üyesi, Yapay Zeka, Etkileşimli Akıllı Sistemler, Veri Mühendisliği


Doktora

Bilgisayar Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, 2011

Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, 2006

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003Araştırma Alanları

Otomatikleştirilmiş Pazarlık, Çoketmenli Sistemler, Karar Destek Sistemleri, Bilgisayar Öğrenmesi, Anlamsal Web, İnsan-Bilgisayar İletişimi


Biyografi

Dr. Reyhan Aydoğan doktora derecesini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden aldı. Doktora çalışması sırasında aynı bölümde araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dr. Aydoğan 2011'de Delft Teknik Üniversitesi'ndeki Etkileşimli Zeka Grubu'na doktora sonrası araştırmacı olarak katıldı ve burada farklı araştırma projelerinde çalıştı. Misafir araştırmacı olarak 2013'te MIT'deki Kolektif Zeka Merkezi'ne, 2015'te Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Akıllı Sistemler Grubu'na ziyaretlerde bulunmuştur. Dr. Aydoğan'ın araştırmaları, akıl yürütme, karar alma ve öğrenme gibi zekanın değişik açılarılarını bir araya getiren etmen teknolojisinin modellenmesi, geliştirilmesi ve analizi üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmacı, özellikle pazarlık destek sistemleri ve otomatikleştirilmiş pazarlık araçları gibi etmen tabanlı karar destek sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesinde, yapay öğrenme ve anlamsal akıl yürütme gibi yapay zeka tekniklerini kullanmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Otomatikleştirilmiş Pazarlık yapan Etmenler Yarışması'nın ana organizatörlerindendir.